Bericht van Nuon: Tijdelijke windmeetmast langs A16

6 jul 2018
Nuon is als een van de ontwikkelaars binnen het grotere project Windenergie A16 bezig met de voorbereiding van haar onderdeel. De provincie Noord-Brabant heeft hiervoor onlangs het Provinciaal inpassingsplan ter inzage gelegd. Als dat plan definitief is gaat Nuon 6 windmolens aan de oostzijde van de A16 plaatsen. Daarvan komen er 5 in de gemeente Drimmelen te staan.

Bijdragen aan lokale energietransitie

Nuon wil de meest efficiƫnte windmolen voor deze plaats om zoveel mogelijk windenergie op te wekken. En daarmee ook bijdragen aan de nationale klimaatdoelstelling en lokale energietransitie. Want 25% van de opbrengst van de windmolens komt ten goede aan de lokale gemeenschap in Drimmelen. Om zoveel mogelijk windenergie op te wekken heeft Nuon gegevens nodig over de windsituatie op de voorgenomen plek.

Locatie windmeetmast

Om die gegevens te kunnen verzamelen wil Nuon binnen de gemeente Drimmelen een tijdelijke meetmast plaatsen nabij Knooppunt Klaverpolder. Dit langs het spoor op ongeveer 700 meter achter Dirk de Botsdijk 6 in Lage Zwaluwe. De meetmast is 123 meter hoog. Dit is net iets minder hoog dan de maximale ashoogte van de mast van de toekomstige windmolens. Die maximale ashoogte is 140 meter. Nuon hoeft maar een jaar meetresultaten te verzamelen. Maar Nuon vraagt de vergunning aan voor maximaal 2 jaar. Dit om rekening te houden met eventuele foute metingen en de op- en afbouw periode. Na die tijd breekt Nuon de mast af en herstellen zij het terrein weer in oorspronkelijke staat.

Uiterlijk en constructie windmeetmast

De mast bestaat uit een vakwerk constructie. Deze constructie is licht van gewicht en heeft daarom geen grote fundering nodig en is eenvoudig te plaatsen. Deze constructie kan niet op zichzelf staan, daarom worden er tuien aan de mast gemaakt. Tuien van staaldraad die in de grond zijn verankerd. Nuon kiest ook voor deze constructie, omdat deze minder opvalt in de omgeving.

Mogelijke overlast

De windmeetmast geeft weinig overlast. Er is geen sprake van slagschaduw. De windmeetmast produceert zelf geen geluid. Geluidsoverlast in de directe nabijheid van de mast zou kunnen optreden door de wind die er langs blaast.

Vergunningaanvraag

Bij de bekendmakingen van deze week (week 27) kunt u de vergunningaanvraag van Nuon nalezen.

Meer informatie

Met vragen over de windmeetmast kunt u terecht bij: Janne Britt De Korte, jannebritt.dekorte@nuon.com, tel. 06-15477183 (alleen tijdens kantooruren).