Berichten burgemeester Gert de Kok

Update donderdag 16 april

Burgemeester Gert de Kok op bezoek bij de bewoners van De Ganshoek in Lage Zwaluwe

Hou afstand, hou contact en hou vol! Burgemeester Gert de Kok zegt het regelmatig en ging kijken bij de Ganshoek in Lage Zwaluwe hoe het zit met 'hou contact'. Hij sprak met Ageeth, een van de medewerkers, en mevrouw Klaassen, een van de bewoners.

Klik voor het filmpje van het bezoek op onderstaande link.

https://www.youtube.com/watch?v=AOb7mudDnIw

 

Update donderdag 2 april

Burgemeester Gert de Kok heeft onderstaand bericht voor ondernemers in Drimmelen in de recreatiesector


Beste ondernemers,
We verkeren in een uitzonderlijke situatie. Inmiddels is heel Nederland in de ban van het coronavirus (Covid-19). Verschillende maatregelen zijn genomen om de verspreiding van dit nare virus te voorkomen. Deze maatregelen zijn helaas ook voelbaar voor ondernemers. Een van de nieuwe maatregelen betreft de recreatieve sector, die ook in onze gemeente heel actief is. De voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s hebben besloten dat recreatief nachtverblijf verboden is vanaf vrijdag 3 april 2020 18.00 uur. Hiervoor is een nieuwe noodverordening gemaakt. In dit bericht informeer ik u hier over.

Noodverordening

De nieuwe noodverordening[1] verbiedt het aanbieden van recreatief nachtverblijf en het aanwezig zijn op locaties waar recreatief nachtverblijf plaatsvindt. Dit verbod geldt niet voor:

  • Hotels
  • Locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders en zorgpersoneel
  • Locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen met eigen sanitaire voorzieningen
  • Tijdelijke bewoning anders dan recreatief verblijf (bij persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding)

Onder recreatief nachtverblijf valt het verblijf op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B en jachthavens. Een vaste standplaats is een plaats die het hele recreatieseizoen aan dezelfde gebruiker(s) verhuurd wordt.

Tot slot is het verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden en jachthavens en stranden open te houden. Dit omdat hier 1,5 meter afstand tussen personen niet lukt.

Doel en duur van maatregelen

Het doel van deze aanvullende maatregelen is het voorkomen van reisbewegingen van toeristen in en naar Noord-Brabant. Hiermee voorkomen we extra druk op de al overbelaste zorg en verdere verspreiding van het coronavirus.

Na afloop van de meivakantie, 10 mei 2020, beoordelen de voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s opnieuw of verlenging van het verbod noodzakelijk is. U wordt hier tijdig over geïnformeerd.

Handhaving verbod

Ik weet dat velen van u al maatregelen troffen. Dit vind ik goed om te zien. Als burgemeester ben ik bevoegd om te handhaven, als blijkt dat de regels niet worden nageleefd. Ik verwacht echter dat, met uw medewerking, het zover niet hoeft te komen. Gemeentemedewerkers zullen wel controles uitvoeren.

Hulp voor ondernemers

De overheid neemt verschillende maatregelen om u als ondernemer te helpen in deze moeilijke tijd. Daarnaast kunt u bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Meer informatie vindt u op  onze website.

Vragen

In onderstaand Q&A-lijst vindt u de meest voorkomende vragen en antwoorden over de noodverordening.

Heeft u verder nog vragen? Neem contact op met team Economie van de gemeente Drimmelen. De medewerkers zijn bereikbaar via teameconomie@drimmelen.nl.
De impact van het virus is groot, de impact van de maatregelen ook. Daarom wens ik u tot slot wijsheid en kracht toe in deze lastige en soms turbulente periode.
Hou afstand, hou contact en hou vol!

Met vriendelijke groet,
Drs. G.L.C.M. de Kok
Burgemeester

[1] De noodverordening kunt u hier raadplegen (onder Downloads).

Update zaterdag 28 maart

Filmpje burgemeester Gert de Kok waarin hij de inwoners oproept: "hou afstand 1,5 meter, hou contact met elkaar en vooral hou vol"
 

Klik op onderstaande link voor het filmpje

https://youtu.be/zat_7x4KV10

Update vrijdag 20 maart 
Burgemeester: ‘Hou fysiek afstand, maar blijf in contact met elkaar!’

Gelukkig nemen veel mensen het advies om afstand te houden heel serieus. Toch komt het nog te vaak voor dat mensen dicht bij elkaar staan. Ik zie het in winkels, op speelplekken en op het sportveld. Daarom hierbij nogmaals de oproep: kom niet in groepen bij elkaar en ga alsjeblieft ook niet in groepen naar buiten. Dit geldt voor collega's, voor vrienden, voor jongeren en ook voor ouders met spelende kinderen. Hou een afstand van 1,5 meter, want dat is de beste manier om de verspreiding van het virus te beperken. Samen met het vaak handen wassen, niezen/hoesten in je elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes.
We doen als gemeente wat we kunnen en datzelfde zie ik veel ondernemers en inwoners ook doen. Ik zie hele goede initiatieven ontstaan. We moeten dit met z'n allen een tijd lang volhouden. Gelukkig is er de telefoon en zijn er veel digitale mogelijkheden om contact met elkaar te houden. Gebruik die middelen, zeker voor de ouderen en de kwetsbare mensen om ons heen. Hou fysiek afstand, maar blijf in contact met elkaar.

Update vrijdag 13 maart
Nieuwe besmetting in de gemeente – privacy van patiënten

Vanmiddag is ons gemeld dat er 5 besmettingen met het coronavirus zijn in de gemeente Drimmelen.

Burgemeester Gert de Kok zegt hierover: “De gezondheid van onze inwoners staat voorop bij de gemeente. Ik wens de betrokkenen beterschap en sterkte. We volgen de ontwikkelingen op de voet en doen wat als gemeente wat nodig is om het coronavirus in te dammen. We kunnen dat niet alleen en de inzet van al onze inwoners is hiervoor nodig. Ik wil daarom drie belangrijke dingen vragen aan onze inwoners:

  • Respecteer de privacy van mensen die getroffen zijn door het coronavirus.
  • Denk na over je eigen rol in het beperken van de gevolgen van het coronavirus.
  • Volg de aanwijzingen van het RIVM en de landelijk aangekondigde maatregelen op; dit is van groot belang voor uw eigen gezondheid en ter bescherming van de gezondheid van mensen om u heen.”

Privacy

Ons wordt gevraagd te vertellen in welke kern de besmette inwoners wonen. Wij geven niet aan in welke kern. Dat doen we vanwege de privacy van de betrokkenen en hun familie. Mensen bij wie coronabesmetting is geconstateerd, bevinden zich in thuisisolatie of liggen in isolatie in het ziekenhuis. Of iemand in jouw dorpskern besmet is verandert niets voor jouw risico of voor je eigen situatie: de algemene aanwijzingen van het RIVM en de regering op het gebied van hygiëne en sociale omgang blijven onverkort van kracht. Of je weet of het specifiek om iemand uit jouw dorpskern gaat, verandert daar ook niets aan.
Het kan zijn dat mensen bezorgd zijn dat ze in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Het RIVM zegt hier het volgende over: zolang je geen klachten vertoont kun je gewoon werken of naar school. Het is wel van belang je gezondheid constant in de gaten houden. Er is na contact met iemand die besmet is namelijk sprake van een incubatietijd. De incubatietijd is de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je ziek wordt. Deze periode ligt voor wat betreft het coronavirus op maximaal 14 dagen. Meer hierover is te vinden op de website van het RIVM, www.rivm.nl.

Update woensdag 11 maart

Coronavirus heeft nu ook de gemeente Drimmelen bereikt

Burgemeester Gert de Kok: “De gezondheid van onze inwoners staat voorop en ik wens de betrokkenen een spoedig herstel toe. Alle benodigde maatregelen in het kader van de gezondheid van onze inwoners en het zo veel mogelijk inperken van het virus zijn en worden getroffen. Hierbij wil ik graag ook het belang van het opvolgen van de adviezen van het RIVM benadrukken. Op die manier werken we samen aan de bescherming van de mensen om ons heen. Gezien de privacy van onze inwoners doen wij verder geen uitspraken over de betrokkenen en ik wil u vragen ook respect te hebben voor hun privacy.”