Bermen: minder maaien, meer biodiversiteit

22 apr 2021
Bijvriendelijk maaien: afbeelding van bij in landschap
Vanaf dit jaar worden de bermen en sloten in Drimmelen net als in veel andere gemeenten in West-Brabant op een andere manier gemaaid. Het gaat om een samenwerking tussen 13 West-Brabantse gemeenten, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en het Bijenlandschap. Alle deelnemers hebben uitgesproken ecologisch en bijvriendelijk te willen maaien om de natuur een handje te helpen. “We waren al enkele jaren met ecologisch bermbeheer bezig, maar nu doen we er nog een schep bovenop,” aldus wethouder Jan-Willem Stoop, verantwoordelijk voor het bermbeheer.

Eikenprocessierups
De grootste verandering is dat de bermen en sloten minder worden gemaaid. Door de natuur en het leefgebied van verschillende insecten te beschermen, verbeteren we de biodiversiteit in het gebied. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat er meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups komen. 
Het is niet toegestaan om zelf de bermen en sloten te gaan maaien. Je verstoort hiermee het leefgebied van de insecten en andere dieren. “Uiteraard houden we rekening met de verkeersveiligheid,” zegt wethouder Stoop. ”In mei worden de belangrijkste zichthoeken net als in voorgaande jaren door de aannemer gemaaid en geruimd.”

Voedsel en nestelgelegenheid
Wethouder Jürgen Vissers (Duurzaamheid) tekende in 2019 al het regionale convenant Bijenlandschap. “Wat wegen zijn voor mensen, zijn bermen voor bijen. De bloeiende en ruigere bermen bieden voedsel en nestelgelegenheid voor bijen, hommels en andere insecten. Het enorme netwerk van wegbermen verbindt de leefgebieden van de bijen en bestuivers. Door slimmer te maaien ontstaat er een robuust systeem met veerkracht, dat bijen in staat stelt om tegenvallers op te vangen.” 

Waterschap
Kees de Jong, bestuurder van waterschap Brabantse Delta, is ook enthousiast over de samenwerking: “Samen met de partners werken we aan duurzaam beheer van onze sloten en wegbermen, met oog voor de natuur en de biodiversiteit. Samen zorgen we voor meer biodiversiteit in West-Brabant.” Meer informatie: kijk op www.brabantsedelta.nl/maaionderhoud of bel met 076 564 10 00.