Bestemmingsplannen

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Drimmelen mag bouwen of verbouwen of u een bedrijf mag vestigen? Het bestemmingsplan geeft aan wat er mogelijk is. Als de Omgevingswet in werking treedt geeft het tijdelijke omgevingsplan aan wat mogelijk is.

In een bestemmingsplan en straks in het tijdelijke omgevingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. De plannen geven aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie.
Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting.
Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan of aan het tijdelijke omgevingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Totstandkoming van een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. De Rijksoverheid geeft meer informatie over de manieren waarop u invloed kunt uitoefenen.

Als de Omgevingswet in werking is getreden worden alle bestemmingsplannen automatisch samengevoegd tot het tijdelijke Omgevingsplan. Inhoudelijk veranderd er echter niets. U heeft geen invloed op de samenvoeging.

Vergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderd dit niet.

Omgevingsgesprek

Per 1 december 2020 werken we met het omgevingsgesprek. Voordat u een vergunning aanvraagt, wil de gemeente graag dat u de plannen overlegt met ondernemers en bewoners uit de buurt. Dit noemen we het omgevingsgesprek. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Omgevingsgesprek'. 

Veel bestemmingsplannen kunt u online inzien op de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl Als de omgevingswet in werking treedt kunt u een andere site raadplegen. Deze website is op dit moment echter nog niet beschikbaar. De oefenomgeving van de website is te zien op pre.omgevingswet.overheid.nl . 

Wilt u meer weten over een bestemming? Bijvoorbeeld omdat u wilt gaan verbouwen? En vindt u het lastig om de bestemmingsplannen op de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl te lezen? De medewerkers van de gemeente Drimmelen helpen u graag. Bel hiervoor naar 14 0162.

Principeverzoek

Heeft u (bouw)plannen die niet passen binnen het bestemmingsplan of het tijdelijke omgevingsplan? Dan kunt u een verzoek tot medewerking indienen om af te wijken van het bestemmingsplan of om het bestemmingsplan te herzien. Dit heet een principeverzoek.

Meer informatie over het principeverzoek vindt u in onderstaand documenten.