Bestrijding eikenprocessierups

19 mei 2020
Afbeelding Eikenprocessierupsen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctbg) beoordeelt de werkzaamheid én veiligheid van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Chemische én biologische middelen tegen de eikenprocessierups mogen alleen worden gebruikt als het Ctgb ze daarvoor heeft toegelaten.

Het biologische middel dat de gemeente Drimmelen gebruikt is een bacteriepreparaat en heeft een toelating van het Ctgb. De rupsen eten de bladeren op die met dit middel zijn ingespoten en sterven. De bacteriën zijn niet giftig voor vogels of vleermuizen. De rupsen worden niet giftig als ze de bacteriën eten. Het zorgt er alleen voor dat de rupsen dood gaan omdat hun darmstelsel aangetast wordt.

De preventieve bestrijding van de eikenprocessierups voeren we in de gehele openbare ruimte uit met uitzondering van het bosplantsoen en de locaties op de vlinderkaart van De Vlinderstichting. De curatieve bestrijding van de eikenprocessierups (wegzuigen van de rupsen, rupsrestanten en nesten) is in de gemeente gericht op drukbezochte plekken.