Bestrijding eikenprocessierups

6 mei 2021
Bestrijding eikenprocessierups
Deze week wordt er gestart met de behandeling van de gemeentelijke eiken om de eikenprocessierups te bestrijden. De eikenbladeren worden bespoten met biologische bestrijdingsmiddelen.

De aannemer probeert zoveel als mogelijk overdag te behandelen. Als het hard waait of regent kan er overdag geen bestrijding plaatsvinden en kan het voorkomen dat er ook ’s avonds, ’s nachts of vroeg in de ochtend gewerkt wordt. Hiervan is enige overlast mogelijk, gelukkig is deze van korte duur. 

Aanpak hinder op de korte termijn

Dit jaar worden, evenals in 2020, alle eiken (behalve in de bosgebieden en locaties aangewezen door de vlinderstichting) biologisch bestreden. Er worden twee preventieve bestrijdingsrondes uitgevoerd waarvan de eerste ronde in deze periode start. De landelijke ontwikkelingen op het gebied van de processierups worden nauwlettend in de gaten gehouden en toegepast. Zo is er vorig jaar een experiment met natuurlijke bestrijding door vogels gestart. Er zijn nestkastjes voor de koolmees opgehangen op locaties met een hoog risico.

Lange termijn: natuurlijke vijanden

De aanpak van de gemeente op de lange termijn is gericht op het herstel van het natuurlijk evenwicht met voldoende natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Dit bereiken we onder andere door meer diversiteit aan te brengen in beplanting waardoor die aantrekkelijker worden voor natuurlijke vijanden van de rups.

Ook komt bij het ecologisch bermbeheer de komende jaren meer en meer de nadruk te liggen op gefaseerd maaien (biodivers). Door biodivers maaien houd je verspreid van april tot in oktober maandenlange bloei in de bermen. Hierbij wordt een constante afweging tussen biodiversiteit, het beeld buiten en de functie van de plek gemaakt.

Vlinderbescherming

Op een aantal locaties vindt geen preventieve bestrijding plaats. Volgens de vlinderstichting komen hier namelijk vlindersoorten voor die extra beschermd worden. 

Veilig middel

Het bestrijdingsmiddel heeft geen effect op vogels, huisdieren en mensen. Het bestrijdt uitsluitend de rupsen. De bacterie wordt op het blad gespoten en zodra de rupsen hiervan eten tast de bacterie het darmkanaal aan waardoor de rups dood gaat. Als de rups dood is sterft ook de bacterie.

Melden

Op www.drimmelen.nl/eikenprocessierups is alle relevante informatie over de eikenprocessierups te vinden. Wie een nest van de eikenprocessierups ziet op een gemeentelijke boom kan dit doorgeven via de app van de gemeente Drimmelen, de website of via telefoonnummer 140162.