Bezorgen stempassen

De stempassen moeten uiterlijk 9 mei 2019 in het bezit van de kiezers zijn.

Hebt u geen stempas ontvangen, neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken, team Verkiezingen, tel. 14 0162 of email backofficeburgerzaken@drimmelen.nl

Europees Parlement

Niet iedereen ontvangt een stempas voor het Europees Parlement. De volgende eisen zijn voor een (actief) kiesrecht:

  • kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn
  • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • kiezers moeten op de dag van de kandidaatstelling (09 april 2019) ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen van deze gemeente
  • kiezers moeten een EU-onderdaan zijn