Bijenlinten fleuren ingangen van de dorpen in Drimmelen op

12 apr 2019
De afgelopen drie jaar zijn er in de gemeente Drimmelen bijenlinten aangelegd. Dit als aanvulling op het ecologisch bermbeheer. Het doel daarbij is om de biodiversiteit in de gemeente te verhogen. Dit is niet alléén goed voor de bijen, vlinders en andere insecten, maar ook de mensen worden er blij van.

Bijenlinten zijn een groot succes

Vorig jaar hebben we een oproep gedaan om geschikte locaties aan te dragen voor bijenlinten in de bermen. De bollen die we een jaar eerder in de bermen van de Oudeweg in Lage Zwaluwe geplaatst hadden zijn een groot succes. Ook de eerder aangebrachte bollen rondom de rotonde bij Wagenberg en Hooge Zwaluwe bloeien mooi.

Samen met de bewoners

Uit de ontvangen reacties van de inwoners bleek een voorkeur voor het opfleuren van de bermen bij de ingangen van de dorpen in de gemeente. Voor een bedrag van ongeveer 23.000 euro hebben we in het najaar een bollenmengsel aangebracht in meerdere bermen. Zoals in de bermen aan het begin en einde van de Kerkdijk in Hooge Zwaluwe. En in de bermen van de Bredaseweg en de Zeggelaan in Terheijden.

In bloei

Het bollenmengsel bloeit opeenvolgend van februari tot ongeveer juli. Dit gecombineerd met het ecologisch maaibeheer van de bermen zorgt ervoor dat er het gehele jaar (met uitzondering van de winter) wel iets in het buitengebied van Drimmelen in bloei staat.