Bladkorven

11 okt 2017
Vanaf 23 oktober plaatsen we op diverse locaties bladkorven. Deze zijn voor het ruimen van bladeren op de openbare weg, binnen de bebouwde kom. Dit draag bij aan de veiligheid. Ook bladeren uit eigen tuin mogen in de korf gedaan worden. Bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren. Dus niet voor takken, hegsnoeisel e.d..

Daarnaast halen we grote hopen bij elkaar geveegde bladeren apart op. Hiervoor kunt u bellen naar het Meldpunt: 14 0162. In principe halen we dan binnen drie werkdagen de bladeren op.

Locaties

Binnen de gemeente staan ongeveer 120 bladkorven. Bij het bepalen van de plaatsen is rekening gehouden met het openbaar groen in de buurt. Hiermee bereiken we volgens onze beoordeling een goede dekking van korven over de gehele gemeente. Om de afstand beloopbaar te houden worden de bladkorven zoveel mogelijk halverwege de weg geplaatst.

Verplaatsen van korven

Door de gemeente worden de korven regelmatig verplaatst. Het komt voor dat in een bepaalde straat er een boomsoort aanwezig is die al heel vroeg zijn blad laat vallen. Deze bladkorf kan dan herplaatst worden naar een andere straat waar nog wel veel bladeren van de bomen komen.