Bladkorven

11 okt 2021
Vanaf 18 oktober plaatsen we op diverse locaties weer bladkorven. Deze zijn voor het ruimen van bladeren op de openbare weg, binnen de bebouwde kom.

Het komt de veiligheid ten goede en we zijn er blij mee als u daaraan een bijdrage wilt leveren. Ook bladeren uit eigen tuin mogen in de korf gedaan worden. Voor wat hoort wat. Bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren. Dus niet voor  takken, hegsnoeisel en dergelijke.

Bij misbruik van de bladkorf voor andere doeleinden dan alléén blad wordt de korf verwijderd.

Behalve via de bladkorven halen we grote hopen bij elkaar geveegde bladeren apart op. Hiervoor kunt u bellen naar het Meldpunt: 140162. In principe halen we dan binnen drie werkdagen de bladeren op.

Locaties

Binnen de gemeente staan circa 120 bladkorven. Bij het bepalen van de plaatsen is rekening gehouden met het openbaar groen in de buurt. Hiermee bereiken we volgens onze beoordeling een goede dekking van korven over de gehele gemeente. Om de afstand beloopbaar te houden worden de bladkorven zoveel mogelijk halverwege de weg geplaatst.

Doelmatigheid

Door de gemeente worden de bladkorven tussentijds op doelmatigheid beoordeeld. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in een bepaalde straat er een boomsoort aanwezig is die al heel vroeg zijn blad laat vallen. Deze bladkorf kan dan herplaatst worden naar een andere straat waar nog wel veel bladeren van de bomen komen.
Bij diefstal van bladkorven wordt direct aangifte gedaan bij de politie. Middels sociale controle zal het geen probleem zijn om de dader te achterhalen.