Bladkorven

10 okt 2018
Vanaf deze week plaatsen we weer bladkorven op verschillende plaatsen in de gemeente. Deze zijn voor het ruimen van bladeren op de openbare weg, binnen de bebouwde kom.

We hopen dat u hier aan mee wilt helpen, want dit komt de veiligheid voor iedereen ten goede. En voor wat hoort wat, dus u mag ook bladeren uit uw eigen tuin in de korf doen. De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren. Dus niet voor takken, hegsnoeisel etc. Bij misbruik van de bladkorf voor iets anders dan alléén blad zal de korf worden verwijderd.

Groene kliko

Kleine hoopjes bij elkaar geveegde bladeren kunt u ook in uw eigen groene kliko doen. Deze wordt gratis leeg gemaakt. Ook halen we grote hopen bij elkaar geveegde bladeren apart op. Hiervoor kunt u bellen naar het Meldpunt: 140162. In principe halen we de bladeren dan binnen drie werkdagen op.

Locaties

Binnen de gemeente staan circa 120 bladkorven. Bij het bepalen van de plaatsen is rekening gehouden met het openbaar groen in de buurt. De bladkorven worden zo veel mogelijk halverwege de weg geplaatst om de afstand beloopbaar te houden. Door de gemeente zullen de locaties tussentijds beoordeeld worden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in een bepaalde straat er een boomsoort aanwezig is die al heel vroeg zijn blad laat vallen. Deze bladkorf kan dan herplaatst worden naar een andere straat waar nog wel veel bladeren van de bomen komen. Bij diefstal van bladkorven wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

Kijk voor een overzicht van de straten waar een bladkorf komt op: www.drimmelen.nl