Bomen centrum Made

25 apr 2019
Voor de uitvoering van het centrumplan Made zijn drie omgevingsvergunningen aangevraagd. Vooruitlopend op de beslissing op de aanvraag voor de dunning van de bomen in de Marktstraat is een vergunning verleend voor het verplanten en kappen van bomen bij het Molenplein. De bomen waarvoor vergunning is verleend maken géén onderdeel uit van het Landelijk Register van Monumentale Bomen van de bomenstichting.

Er worden vier zilverlindes en twee platanen verplant. Zes andere zilverlindes worden gekapt die vanwege een beperkte stamomvang niet vergunningplichtig zijn. Er geldt een herplantplicht die bestaat uit het planten van acht zilverlindes in leivorm naar drie randen van het Molenplein en het verplanten van één plataan op het Molenplein en de andere plataan binnen het dorp Made. Bij voorkeur worden vier te verplanten geleide monumentale zilverlindes uit de Marktstraat Made hiervoor gebruikt. De herplantplicht bestaat verder uit de aanplant van drie nieuwe bomen op het Molenplein. Soortkeuze van deze drie bomen moet nog worden bepaald. Zie voor de vergunning de rubriek ‘Bekendmakingen’.