Bomen Marktstraat Centrumplan Made

31 dec 2018
Eind september 2018 is de reconstructie van het Raadhuisplein en de Nieuwstraat (rotonde) in Made grotendeels gereedgekomen. De volgende fase van het centrumplan Made is de reconstructie van de Marktstraat en Molenstraat. Het Molenplein pakken we hierbij als eerste aan. Uitvoering staat voor beide gepland in 2019.

Aan de hand van onderstaande vragen en antwoorden geven wij uitleg over de maatregelen die we in de Marktstraat gaan uitvoeren.

Informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Centrumplan Made.