Bouwplannen? “Voorkom dubbel werk, zoek contact met de gemeente”

6 jul 2023
Bouwplannen
Ondernemers en particulieren die de komende maanden bouwplannen willen indienen, kunnen beter nu al rekening houden met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. De gemeente richt zich met deze boodschap vooral op initiatiefnemers van bouwplannen waarvoor moet worden afgeweken van wat er volgens het bestemmingsplan mag op de beoogde bouwlocatie. We willen initiatiefnemers hiermee tijdig informeren, op het goede spoor zetten en dubbel werk voorkomen", verklaart wethouder Tim Simons. "Ons advies: informeer jezelf goed en zoek contact met de gemeente als iets niet duidelijk is."

Kies voor het juiste plan

Voor grotere bouwplannen, zoals de bouw van een woonwijk of de uitbreiding van een
bedrijventerrein, is vaak een nieuw bestemmingsplan nodig. Het opstellen van zo'n bestemmingsplan kost tijd en vereist verschillende onderzoeken. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft de gemeenteraad alleen nog de mogelijkheid om een bestemmingsplan vast te stellen als dit plan vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Het is daarom niet altijd zinvol om nu nog te beginnen met de voorbereiding van een wijziging van een bestemmingsplan. Vaak kan de initiatiefnemer beter voorsorteren op een planvorm die de gemeente Drimmelen onder de Omgevingswet hiervoor zal gebruiken. Vanaf 1 januari 2024 spreken we niet meer van bestemmingsplannen, maar heeft de gemeente één Omgevingsplan.

Voorbereiding van plannen

Wie wil weten hoe dit het beste kan worden aangepakt, kan het beste contact opnemen met de
planbegeleiders van de gemeente. Op de gemeentelijke website, www.drimmelen.nl/omgevingswet, is ook informatie te vinden. Wethouder Simons: "Het is belangrijk om deze oproep nu te doen zodat bouwprojecten niet onnodig vertragen. Wij denken graag mee met ontwikkelaars en andere
initiatiefnemers en onze planbegeleiders zitten hier klaar voor.” Wie vragen heeft hierover kan terecht bij de gemeente via het telefoonnummer 140162, of met een e-mail naar ikhebeenplan@drimmelen.nl.