Bronzen Bever

30 okt 2020

Op vrijdag 30 oktober 2020 heeft Zuster Salvatore, mevrouw Johanna Helena Maria Oomen, uit Made postuum een Bronzen Bever ontvangen. De uitreiking vond plaats tijdens de afscheidsdienst.

Zuster Salvatore zou de Bronzen Bever eigenlijk op zaterdag 3 oktober 2020 ontvangen, maar die uitreiking kon op dat moment vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Op 24 oktober 2020 is zij helaas komen te overlijden. Om die reden is de Bronzen Bever nu postuum uitgereikt.

Zuster Salvatore trad in 1952 in bij de Zusters Franciscanessen. Zij heeft als docent en later als adjunct directeur aan basisschool de Stuifhoek veel Madese kinderen begeleid en geïnspireerd, met name op muzikaal vlak. Zij had 27 jaar lang een kinderkoor onder haar hoede en was 40 jaar lang dirigent en muzikaal leider van het Blasiuszangkoor.

Sinds 1969 is zij actief in de parochie van Made. Ze organiseerde vele jaren een Zengroep, verzorgde bij kerkelijke feestdagen vieringen in de Patrijsflat, waar zij tot augustus heeft gewoond en bezocht eenzame en zieke mensen door de hele parochie.


De zuster heeft bijzonder veel betekend voor veel mensen uit Made.