Cijfers sollicitanten burgemeestersvacature bekend

13 jul 2022
Wie wordt onze nieuwe burgemeester
Zoals u eerder hebt kunnen vernemen beëindigt onze burgemeester Gert de Kok, na bijna 18 jaar, zijn burgemeesterschap medio december van dit jaar. De gemeenteraad heeft de wens dat nog dit jaar een nieuwe burgemeester aantreedt. 

Profielschets

De gemeenteraad heeft  inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke partners gevraagd  mee te denken over de profielschets. Daarin staat bijvoorbeeld wat voor eigenschappen en talenten de nieuwe burgemeester moet hebben. Aan de hand van deze profielschets konden gegadigden solliciteren naar deze mooie functie.

Cijfers 

Onderstaand de cijfers die we van de  provincie Noord-Brabant hebben ontvangen n.a.v. de vacature.

In totaal hebben er 18 personen gesolliciteerd, waarvan 5 vrouwen en 13 mannen.

Hoofdfuncties van de sollicitanten:

  • (oud-) burgemeester/wethouders en overig politiek c.q. overheid: 11
  • particuliere sector/vrije beroepen: 7

Voor de volledigheid moet hierbij worden vermeld dat de sollicitanten in de categorie 2 de hoofdfunctie veelal combineren met een of meer politiek-bestuurlijke
nevenfuncties.

Het vervolg

De volgende stap is dat er gesprekken plaats vinden met een selectie van de kandidaten, waarna de beste kandidaat wordt gekozen. De benoeming van de nieuwe burgemeester is waarschijnlijk in december 2022.