Cliëntenonderzoek Wmo

19 jun 2018
De gemeente onderzoekt momenteel de ervaringen van inwoners die zorg ontvangen in onze gemeente. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening en de zorg verbeteren. 

Ongeveer 1.300 cliënten ontvangen deze week een vragenlijst. De vragenlijsten worden anoniem verwerkt door onderzoeksbureau Triqs. We hopen dat zo veel mogelijk mensen die een vragenlijst hebben ontvangen mee willen werken aan dit onderzoek.