Coalitieakkoord Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN !

Voor de raadsperiode 2018 - 2022 bestaat de coaltie uit de Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen (VP/D66). Deze partijen hebben samen het Coalitieakkoord 'Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN !' opgesteld.

Leeswijzer

Vanwege de leesbaarheid en duidelijkheid is gekozen voor een kort en bondig coalitieprogramma.

 • Voorwoord
 • Inleiding
 • Programma 1: Samen aan de Slag
 • Programma 2: Openbare Ruimte
 • Programma 3: Economie & Recreatie
 • Programma 4: Meedoen in de samenleving
 • Programma 5: Ruimte & Wonen
 • Programma 6: Sport, Buurthuizen & Cultuur
 • Algemene Dekkingsmiddelen
 • Portfeuilleverdeling
 • Ondertekening
 • Financiële bijlage