Coalitievorming

13 apr 2018
Persbericht Harry Bakker, namens de formerende partijen Lijst HB, VVD en Groen Drimmelen (VP/D66). Vandaag, 13 april 2018, is het proces van coalitievorming onder leiding van formateur Ton Braspenning met Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen (VP/D66) voortgezet. De partijen zijn het eens geworden over de inhoud van de programma’s. Nu volgt een duiding en doorrekening vanuit de ambtelijke organisatie.

Op dinsdagavond 17 april 2018  komt de  collegevorming qua  bezetting en portefeuilles aan bod waarbij ook de burgemeester aanwezig is.  De presentatie van het akkoord volgt later met een behandeling in de Raad op woensdag 9 mei 2018.