Coalitievorming

18 apr 2018
Dinsdagavond 17 april is in een constructief overleg samen met de burgemeester het concept coalitieakkoord doorgenomen. Naast de financiƫle duiding is ook verkennend gesproken over de portefeuilleverdeling tussen de 5 collegeleden, die op onderdelen verschilt met de huidige taken.

Nu wordt het coalitieakkoord definitief gemaakt en aan de achterban van de partijen voorgelegd. Maandagochtend 23 april volgt onder leiding van formateur Ton Braspenning de laatste bijeenkomst, waarin het definitieve akkoord wordt bekrachtigd.

De presentatie van het akkoord volgt later met een behandeling in de Raad op woensdag 9 mei 2018.

Harry Bakker, namens de formerende partijen Lijst HB, VVD en Groen Drimmelen (VP/D66).