College biedt begroting 2019 aan

5 nov 2018
Euros

De begroting 2019 is de eerste stap in de uitwerking van het dit jaar gesloten coalitieakkoord 2018-2022: Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN!

Wethouder Harry Bakker: ‘2019 wordt een uitdaging. We willen natuurlijk onze plannen uitvoeren. Daarvoor is het bedrag dat we elk jaar krijgen van de rijksoverheid belangrijk. We willen veel doen, zo goed mogelijk zorgen voor onze inwoners, de buitenruimte schoon en veilig houden en de lasten voor de inwoners ook dragelijk houden. Dat is de uitdaging!’

Tekort in 2019, daarna sluitend

De begroting van 2019 laat een eenmalig tekort zien van 1,5 miljoen euro, waarvan ruim de helft incidenteel. Een fors tegenvallende bijdrage van het rijk en extra uitgaven voor jeugdzorg zijn hier de oorzaak van. Ook stijgen de pensioenpremies en salarissen. Het tekort wordt in 2019 opgevangen vanuit de algemene reserve (van ruim 15 miljoen). De begroting is gelukkig weer sluitend in de jaren 2020-2022. De gemeente Drimmelen is en blijft een financieel gezonde gemeente, met voldoende reserves om ambities waar te maken en financiële tegenvallers op te vangen. Overigens zullen in 2019 voorstellen aan de raad worden aangeboden om het geraamde financiële tekort van 2019 zoveel als mogelijk is op te lossen.

Gemiddelde lastendruk

Het college stelt een verhoging voor van de afvalstoffenheffing om de hoge afvalkosten te compenseren. De rioolheffing blijft gelijk en de OZB gaat iets omhoog (volgens inflatiecorrectie). Hierdoor betaalt een gemiddeld gezin €49,86 meer dan in 2018.

Nieuw beleid

Algemene plannen voor 2019 zijn onder andere: de bouw van honderd woningen (verdeeld over de kernen), aanleg van breedband in het buitengebied en verbetering van de trottoirs in de hele gemeente. Er komt een geluksagenda, meer aandacht voor zorg en armoede en een vernieuwde toekomstvisie. In 2019 start de pilot met zelfrijdend openbaar vervoer en het groenonderhoud gebeurt voortaan op basis van op basis van de tevredenheid van inwoners. De visie Dorpsgericht Werken wordt vernieuwd en we verbeteren onze dienstverlening.

Per kern gaat het onder andere om: de herinrichting van de oude haven in Drimmelen en de verlenging van het Beverpad. In Hooge Zwaluwe wordt het riool vervangen onder de Prinses Margrietstraat en Julianastraat. In Lage Zwaluwe wordt het Degaterrein ontwikkeld en het voormalig EBR-terrein heringericht. Ook komt er een mooi trapveld aan de Onderstraat en wordt de vervanging van de riolering bij de Vijverstraat en Onderlangs Dijken afgerond. In Made start de renovatie van zwemband Randoet, worden de plannen voor het sociaal cultureel dorpshart verder uitgewerkt en volgt de herinrichting van de Marktstraat en Molenplein. Ook wordt de riolering in de Boerenhoekstraat en Burg. Van Campenhoutstraat vernieuwd. Boven de grond worden deze straten klimaatbestendig gemaakt. In Terheijden worden de inrichting van de jachthaven en de Schans opgepakt, evenals de renovatie van het Puzzelbad. De doorgaande route in het centrum wordt vernieuwd (inclusief aanleg warmtenet). In Wagenberg start de herinrichting van de Dorpsstraat en wordt de riolering onder de Parallelweg vervangen. Ook zal deze weg toegankelijker gemaakt worden.

Raadsbehandeling op 8 november

De raad behandelt de begroting op donderdag 8 november. De vergadering begint om 19.00 uur (!) en is live te volgen via de gemeentelijke website. U vind de Begroting 2019 op deze website.

De verschillende belastingtarieven stelt de raad vast in de vergadering van december 2018.