College geeft horeca de ruimte tijdens coronacrisis

20 mei 2020
Kopje koffie op het terras
Vanaf juni krijgen horecaondernemers in de gemeente Drimmelen extra ruimte om hun terras uit te breiden. “We willen de horeca graag de ruimte geven die nodig is om op te starten tijdens de coronacrisis. We willen ze de kans geven in te spelen op de mogelijkheden die er zijn,” vertelt wethouder Lieke Schuitmaker (economische zaken) over het besluit van het college van deze week. De verruiming duurt tot in elk geval tot 1 september van dit jaar. “Als het nodig is verlengen we de periode.”

Kansen creëren

Door de coronacrisis zijn horecagelegenheden sinds maart gesloten. “De horeca is hard getroffen door de verplichte sluiting,” constateert wethouder Schuitmaker. “Nu de versoepeling per 1 juni verder vorm krijgt willen we de horeca ruimte geven te ondernemen. Zeker omdat die ruimte beperkt wordt door de coronamaatregelen, zoals de anderhalvemeterregel.” De gemeentelijke crisisstaf besloot eerder dit jaar al geen precario te heffen over de terrassen.

Overleg met omwonenden

De verruimingsmogelijkheden gelden voor bedrijven met een reguliere drank- en horecavergunning of exploitatievergunning. Het terras moet de gevelbreedte van de horecagelegenheid aanhouden. Het terras mag niet ten koste gaan van toegankelijkheid, (verkeers)veiligheid, veiligheid voor passanten (anderhalvemeterregel), (openbare) parkeerplaatsen of bereikbaarheid voor hulpdiensten en mag geen geluidshinder veroorzaken. De ondernemer wordt nadrukkelijk opgeroepen zelf van tevoren met omwonenden overleggen om problemen te voorkomen. Verder blijven de voorwaarden uit de noodverordening van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van kracht.

Maatwerk

Schuitmaker: “Horecaondernemers die plannen hebben die niet direct passen binnen deze verruiming van regels, nodigen we graag uit voor overleg. We willen namelijk maatwerk leveren waar dat kan.” Contact kan via teameconomie@drimmelen.nl.