College stelt voor beleid zonnevelden aan te passen en regierol terug te pakken met pilot

1 feb 2019
In een opinievoorstel aan de raad stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen voor om het beleid voor zonnevelden te wijzigen. De raad vroeg in een motie op 13 december 2018 aan het college het beleid te evalueren. Dit omdat er veel onrust was ontstaan onder inwoners over het beleid. Het college heeft het beleid geëvalueerd door gesprekken aan te gaan met inwoners en aanvragers. Het college heeft naar hen geluisterd en stelt voor het beleid voor zonnevelden aan te passen.

Opgave voor energietransitie

Want de gemeente Drimmelen wil energieneutraal zijn in 2040 en staat nog steeds voor een opgave om een energietransitie te maken. De gemeente wil dit samen met haar inwoners doen, niet ten koste van.

Regierol terug: 1 pilot

Dus daarom wil de gemeente haar regierol terugpakken. En op dit moment alleen nog verder gaan met het Traais Energie Collectief (TEC) in een pilot. Dit is het enige initiatief dat samen met inwoners tot stand is gekomen en waarbij een uitgebreid participatieproces is gevoerd. Het is een brede pilot met een mogelijke combinatie van een zonneveld, een windmolen en een warmtenet. Bovendien heeft de raad op 13 december 2018 aangegeven dat het college voor vergunningverlening aan deze aanvrager niet terug hoeft naar de raad.

Andere aanvragers

De aanvragen van andere initiatiefnemers wil de gemeente gaan weigeren. Het is te begrijpen dat zij teleurgesteld zijn. De gemeente wil wel graag met hen in gesprek blijven om te helpen bij initiatieven van lokale energiecoöperaties.  

Pilot TEC

Tijdens de pilot met het TEC wil de gemeente in kaart brengen hoe we participatie met inwoners samen kunnen definiëren en oppakken. En hiervan kunnen leren hoe andere initiatieven in de toekomst wel passend met onze inwoners tot stand kunnen komen.

Hierbij zullen we nadrukkelijk aandacht schenken aan de ervaringen uit het pilotproject, de mogelijkheden op de spaarbekkens en de mogelijkheden om in de A16-zone de aansluitingen te combineren met de windmolens.

Tegelijkertijd kijkt de gemeente naar nieuwe ontwikkelingen rondom netwerkcapaciteit. En het aandeel van Drimmelen binnen de regionale energie strategie (RES 2030), het gezamenlijke duurzame energiebod van West Brabantse gemeenten aan het Rijk.

Wethouder Jan-Willem Stoop: “Soms is het nodig even pas op de plaats te maken. We trekken we nu eerst meer tijd uit om met de nu opgestane betrokkenen de energieopgave, de uitgangspunten, de (participatie-) mogelijkheden en de aanpak nader te verkennen. En we nemen tijd om inwoners uit de andere dorpen te helpen die willen starten met een energiecollectief.” 

Wethouder Jürgen Vissers vult aan: “Bijvoorbeeld door hen te verbinden met Stichting Energietransitie Drimmelen. Daarmee kunnen we de aandacht en positieve energie die is ontstaan onder inwoners voor de energietransitie behouden en versterken. Voor een betere toekomst voor ons, onze kinderen en kleinkinderen.”

Het onderwerp staat op de agenda van de opinieronde van 14 februari aanstaande. Naast de voorkeursoptie heeft het college ook drie andere opties benoemd.