College stelt vuurwerkverbod in op verschillende locaties

28 nov 2018
Vuurwerk
Het is tijdens de komende jaarwisseling verboden vuurwerk af te steken in de buurt van onder andere verzorgings-en verpleeghuizen, dierenpensions en dierenartspraktijken, stiltegebieden, tankstations, onderwijsinstellingen en beschermde natuurgebieden. Het college nam daarvoor op 20 november jl. een ‘Aanwijzingsbesluit gebruik consumentenvuurwerk’. Het aanwijzingsbesluit geeft politie en boa’s een extra instrument om op te kunnen treden bij overlast. Burgemeester Gert de Kok: ‘Maar het besluit is vooral bedoeld om te zeggen: wees je bewust waar en wanneer je vuurwerk afsteekt en hou rekening met de omgeving!’

Het is de eerste keer dat het college gebruik maakt van haar bevoegdheid, door de gemeenteraad gegeven in de APV, om plaatsen aan te wijzen waar het ter voorkoming van gevaar, schade of overlast verboden is om vuurwerk af te steken.

Het draagvlak onder de bevolking voor het afsteken van vuurwerk lijkt de laatste jaren steeds meer af te nemen. Ook het schadebedrag aan gemeentelijke eigendommen blijft onveranderd hoog. Jaarlijks ontvangt de gemeente rond de jaarwisseling, van meerdere inwoners, berichten waarin men zorgen uit over verhoogde kans op brand. Daarnaast krijgen politie en gemeente veel meldingen van vuurwerkoverlast.

Het besluit ligt vanaf 29 november 2018 ter inzage voor een periode van zes weken in het gemeentehuis, of via drimmelen.nl.