Coronahulp voor 170 verenigingen, clubs en organisaties

14 mei 2021
Sportpark Ruitersvaart Terheijden
Als de gemeenteraad akkoord gaat, verleent de gemeente Drimmelen een coronasubsidie aan zo’n 170 clubs, verenigingen, exploitanten en organisaties die belangrijk zijn voor het maatschappelijk leven in Drimmelen. ‘Het is vooral bedoeld om een steuntje in de rug te geven voor de opstart na Corona en perspectief te bieden,’ zegt wethouder Harry Bakker. ‘We zijn er als college samen voor gaan zitten om te kijken hoe we de verenigingen tegemoet kunnen komen.’

Tegemoetkoming
‘We hebben bijna 175.000 euro vrijgemaakt, waarmee we ook een subsidie kunnen geven aan clubs die buiten de boot vielen voor de landelijke regelingen van het Rijk,’ zegt Harry Bakker. ‘Corona raakt de verenigingen, sporthallen en organisaties die nu op slot zitten. Hoewel de financiële schade soms meevalt, zit er vooral frustratie dat de clubs niet datgene kunnen doen waarvoor ze bestaan, namelijk activiteiten organiseren. Om de verenigingen tegemoet te komen is 75.000 euro uitgetrokken. Ik hoop dat dit voor het laatst nodig is en dat ze snel hun normale activiteiten kunnen hervatten.’

Maatschappelijk
Wethouder Lieke Schuitmaker is blij dat ook de exploitanten van gemeentelijke accommodaties tegemoet kunnen worden gekomen met deze regeling. ‘Gemeenschapshuizen en gebouwen voor sociaal cultureel werk hebben flink onder druk gestaan: er kon bijna geen omzet gehaald worden in het afgelopen jaar terwijl de kosten doorliepen. Daarom springen we als gemeente bij met 85.000 euro voor exploitanten van ons maatschappelijke vastgoed.’

Leergeld
‘We reserveren ook extra bedragen voor de Voedselbank (1.525 euro) en Stichting Leergeld (12.650), nadat vanuit wethouder Jürgen Vissers hiervoor aandacht werd gevraagd,’ vertelt wethouder Bakker. ‘De vrijwilligersorganisaties zoals de sport- en muziekverenigingen, ouderenclubs en de comités die zich bezighouden met volksfeesten en jaarlijks een waarderingssubsidie van ons ontvangen, krijgen nogmaals het basisbedrag van 213 euro en sommigen 25% van het subsidiebedrag voor de jeugdleden dat ze dit jaar van ons hebben ontvangen. Ook de ijsclubs in Terheijden en Lage Zwaluwe krijgen eenmalig 1.000 euro vanwege de misgelopen entreegelden en de extra kosten die zij vanwege corona hebben gemaakt.’

Vaststelling en vervolg
Het voorstel wordt begin juni behandeld door de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van de Jaarrekening. Na vaststelling krijgen de partijen die het betreft hierover nog bericht vanuit de gemeente met aanvullende informatie.