Coronamaatregelen verkiezingen

Om de Tweede Kamerverkiezing in 2021 zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn er verschillende maatregelen genomen om de stembureaus en het stemmen COVID-proof te maken. Zo zijn er ruim voldoende potloden besteld. Iedereen krijgt een eigen potlood om mee te stemmen!

Let op: heeft u klachten die kunnen wijzen op corona, of zit u om andere redenen in thuisquarantaine? Dan moet u natuurlijk thuisblijven en mag u niet naar het stembureau komen. U kunt dan iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Kijk voor meer informatie over iemand anders machtigen op: https://drimmelen.nl/machtigingen

Op deze pagina kunt u lezen wanneer u in thuisquarantaine moet blijven. 

Landelijk wordt het volgende geregeld:

Briefstemmen

Stemmen per brief geeft kiezers van 70 jaar en ouder de mogelijkheid om zelf hun stem uit te brengen zonder naar het stembureau te moeten gaan of een andere kiezer een volmacht te geven. Deze kiezers kunnen de briefstem afgeven op door de gemeente aangewezen locaties of per post versturen naar het briefstembureau in de gemeente. Kijk voor meer informatie op deze pagina: Briefstemmen 70-plussers | Gemeente Drimmelen

Vervroegd stemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 kunnen kiezers die tot de coronarisicogroep horen bij een drietal stembureaus in onze gemeente vervroegd stemmen. Het vervroegd stemmen geeft deze kiezers de mogelijkheid om hun stem eerder uit te brengen, naast de mogelijkheid om op de verkiezingsdag te stemmen of het geven van een volmacht. Het gaat dan met name om kiezers die tot de coronarisicogroep behoren, bijvoorbeeld qua leeftijd of in verband met een kwetsbare gezondheid.

Bij de volgende drie stembureaus kunt u vervroegd stemmen:

  • Made: Gemeentehuis, Park 1
  • Terheijden: Witte Kerkje, Hoofdstraat 1
  • Lage Zwaluwe: Brasserie ’t Appeltje, Plantsoen 3

Die stembureaus zijn op 15 en 16 maart geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. 

Maatregelen bij stembureaus

Een greep uit de coronamaatregelen bij de stembureaus:

  • Mensen die klachten hebben die kunnen wijzen op corona, moeten thuisblijven. Zij kunnen iemand machtigen om voor hen te stemmen.
  • Het aantal volmachten per persoon is verhoogd van 2 naar 3.
  • In het stembureau moet iedereen anderhalve meter afstand houden; mensen moeten hun handen desinfecteren; het dragen van een mondkapje is verplicht, Bij elk stembureau is iemand aanwezig die continu op deze 3 punten let;
  • Iedere stemmer krijgt bij het stembureau een rood potlood dat hij/zij mee naar huis mag nemen;
  • Er zal regelmatig worden ontsmet.

Meer informatie

Mocht er in de komende periode meer informatie beschikbaar komen, dan kunt u dat op deze pagina lezen.

U kunt ook contact opnemen met de medewerkers van team Verkiezingen, via email backofficeburgerzaken@drimmelen.nl .