Coronamaatregelen - verkiezingen

Op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 kunt u in elke gemeente bij een aantal stembureaus vervroegd stemmen. Tijdens deze dagen zijn er in de gemeente Drimmelen in totaal vier stembureaus geopend.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus?

Blijf thuis en laat u direct testen. Een andere kiezer kan voor u gaan stemmen. Dat kan door de achterkant van uw stempas in te vullen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Machtigingen'

Maatregelen bij stembureaus

  • De gemeente richt de stembureaus zo in dat het mogelijk is voor kiezers om onderling afstand te houden.
  • Er staat een stembureaulid bij de ingang dat u welkom heet en uitleg kan geven over de voorzorgsmaatregelen in het stembureau.
  • Stembureauleden aan wie de kiezer de stempas afgeeft, het ID-bewijs toont en van wie de kiezer een stembiljet en potlood krijgt, zitten achter een kuchscherm.
  • Kiezers tonen het ID-bewijs voor het kuchscherm.
  • Bij de ingang van het stembureau kunnen kiezers hun handen desinfecteren.
  • Stempotloden mag u na het stemmen meenemen.
  • Stemhokjes en andere contactpunten worden regelmatig schoongemaakt.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van team Verkiezingen, via backofficeburgerzaken@drimmelen.nl