Denktank 2040

De gemeente is bezig haar Toekomstvisie te vernieuwen. Wat is uw wens als het gaat om wonen, werken en leven in Drimmelen met het vizier op het jaar 2040?

Deze wens halen we onder andere op met de Swipocratie, een beeldende enquête waarmee we bepaalde stellingen voorleggen en zo input verzamelen. In het verlengde hiervan wil de gemeente nu op diverse onderwerpen in gesprek met u als toekomstdenker tijdens een interactieve verdiepingssessie; de Denktank 2040.

Denkt u met ons mee?

We gaan tijdens de Denktank 2040 de diepte in over diverse onderwerpen die te maken hebben met de toekomst. De belangrijkste onderwerpen zijn:

Samen bouwen aan de toekomst

We mogen trots zijn op wat we samen bereiken. De werkeloosheid in de gemeente is laag en we participeren goed. Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente. Hoe houden we onze dorpen leefbaar en de wijken divers? Vergrijzing en eenzaamheid nemen toe. Hoe spelen we hierop in en welke keuzes maken we als gemeente? Onderwerpen die aan bod komen bij deze thematafel zijn: sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, woongebieden en de bevolkingsopbouw.

Een levendige gemeente

Schoon, ruimtelijk en landelijk zijn begrippen die naar voren komen als het gaat om de openbare ruimte binnen onze gemeente. De bereikbaarheid tussen de dorpen kan in de toekomst beter. Hoe verplaatsen we ons zuiniger, schoner en zorgen we voor goed toegankelijk openbaar vervoer? Water is een kracht van de gemeente, maar kan ook een zwakte worden als we hier niet goed op inspelen. Hoe zorgen we ervoor dat het water voor ons werkt? Onderwerpen die aan bod komen bij deze thematafel zijn: openbare ruimte, leefbare dorpen en mobiliteit.

De blauw/groene motor van de regio

Onze gemeente straalt rust uit en er is aandacht voor natuur. De Biesbosch trekt steeds meer bezoekers. Hoe zorgen we voor balans in natuur en recreatie? Recreatie zorgt voor werkgelegenheid binnen de gemeente. Hoe kijken we aan tegen verdere economische ontwikkelingen van bedrijven, de agrarische sector en de glastuinbouw? En hoe zorgen we ervoor dat er voldoende afstemming is tussen opleidingen en de arbeidsmarkt? Onderwerpen die aan bod komen bij deze thematafel zijn: economie, recreatie en natuur.

Een toekomstbestendig Drimmelen

Energieneutraal in 2040 is een mooie ambitie. Het energieverbruik in de bebouwde omgeving neemt af, maar het energieverbruik in de landbouw stijgt. Hoe gaan we onze ambitie waarmaken? Hoe richten we onze woningen, bedrijvigheid en mobiliteit duurzaam in? Lokale producten zijn op verschillende plaatsen te koop binnen de gemeente, maar zijn we ook bereid om deze te kopen tegen een hogere prijs dan in de supermarkt? Onderwerpen die aan bod komen bij deze thematafel zijn: het klimaat, de energietransitie, landschap en duurzaamheid.

Ook kunt u eventueel zelf een thema aandragen. Per thematafel wordt een onderwerp besproken gaan we de diepte in en kijken we naar toekomstige scenario’s op deze spanningen. U kunt aan meerdere thematafels aanschuiven.

Het uitgangspunt van de avond is:

  • Welke onderwerpen zijn voor u belangrijk, welke keuzes kan de gemeente hierin maken en waar ligt de focus met het vizier op 2040?

Waar en wanneer

  • Donderdag 3 oktober 2019 om 19:30 uur in het praathuis op het gemeentehuis in Made

Aanmelden

We hopen dat u als inwoner, ondernemer, maatschappelijke instantie of medewerker van de gemeente aanwezig bent deze avond. We waarderen uw inbreng enorm.

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar het Door & Door Team Drimmelen op toekomstvisie@drimmelen.nl