Diftarinfolijn

Hebt u een vraag of klacht over de de afvalinzameling bel dan de gratis Diftarinfolijn, telefoonnummer 0800 - 0234450.

Naast het behandelen van klachten over de afvalinzameling verzorgen de medewerkers van de Diftarinfolijn gemeente Drimmelen ook het behandelen van aanvragen voor nieuwe  minicontainers of emmers. Is uw container kapot of wilt u deze omwisselen? Bel dan met de Diftarinfolijn. De medewerkers van de Diftarinfolijn zijn op werkdagen bereikbaar via:

Als de kapotte minicontainer of emmer wordt opgehaald dient deze wel leeg te zijn!