Digitaal meepraten over toekomst eigen leefomgeving

13 mei 2020
Het gemeentebestuur wil graag van inwoners en ondernemers horen hoe zij hun leefomgeving in de toekomst zien. Dat is nodig voor de Omgevingsvisie die de gemeente gaat opstellen. Inwoners kunnen hun gedachtes en hun belangen vertellen tijdens twee openbare digitale sessies, op dinsdagavond 19 mei en maandagavond 25 mei. Ook kunnen ze nog een week een digitale enquête over de woonomgeving invullen die te vinden is op www.wijzijndrimmelen.nl.

Verdiepende online bijeenkomsten

In de twee bijeenkomsten gaan inwoners, bedrijven, organisaties, instellingen en de gemeente in gesprek over waar we naartoe willen met onze fysieke leefomgeving. Wat moeten we koesteren, waar moeten we echt wat veranderen, wat is er nodig in de omgeving? Maar ook: hoe krijgen we een goed evenwicht tussen alle opgaven en ambities. Want het gaat ook over het bouwen van woningen, waar we werken, bereikbaarheid, energievoorziening, het milieu en een veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen we op hoofdlijnen, het gaat vooral om visie, doelen en keuzes op hoofdlijnen, zodat we in de Omgevingsvisie richting kunnen geven aan de ontwikkeling van onze leefomgeving naar de toekomst.

Digitaal

Wie mee wil denken is welkom om zich op te geven. Op dinsdag 19 mei spreken we over de fysieke leefomgeving in ons buitengebied en op maandag 25 mei over de leefomgeving in de dorpen. De gesprekken vinden plaats van 19.00 tot 21.30 uur via het digitale platform Teams. Aanmelden kan via www.wijzijndrimmelen.nl of via awilbers@drimmelen.nl. Deelnemers dienen te beschikken over een computer, tablet of smartphone en krijgen duidelijke uitleg hoe ze mee kunnen doen.

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is een instrument om de onderdelen van deze leefomgeving die inwoners belangrijk vinden, of waar ze trots op zijn, te beschermen en waar mogelijk te verbeteren. Deze visie geeft straks aan wat de inwoners met elkaar belangrijk vinden over hun leefomgeving. Over alles wat je buiten ziet, hoort, ruikt en ervaart. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten.

Digitale enquête

De online vragenlijst omtrent de toekomst van de fysieke leefomgeving in de gemeente is al meer dan 250 keer ingevuld. Wie hem invult krijgt vragen over aandachtspunten, waarden en kansen in de eigen buurt. Ook is het mogelijk om een andere plek in de gemeente aan te wijzen met belangrijke waarden of mogelijkheden. De enquête kan worden ingevuld via de website www.wijzijndrimmelen.nl.

Omgevingsvisie, -plan en -wet

De gemeenteraad van Drimmelen stelde in maart 2020 de Toekomstvisie 2040 vast. Daarin hebben inwoners en ondernemers, jong en oud, een beeld geschetst hoe zij in de toekomst wonen, leven en werken Drimmelen zien. Dat beeld moet nu verder worden uitgewerkt voor de fysieke leefomgeving. Dat gebeurt in deze Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie vormt straks ook de basis voor het nieuwe omgevingsplan, wat de huidige bestemmingsplannen gaat vervangen na de invoering van de Omgevingswet.