Digitale zittingen hoofd/centraal stembureau

Op vrijdag 4 februari 2022 en op maandag 21 maart 2022 zijn er openbare zittingen van het hoofd/centraal stembureau, te weten:

Vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur

Openbare zitting over proces-verbaal I 4 over de:

  • geldigheid van kandidatenlijsten;
  • handhaving van de daarop voorkomende kandidaten;
  • handhaving van de geplaatste aanduiding;
  • het nummeren van de kandidatenlijsten;
  • openbaarmaking toegekende lijstnummers.

U kunt deze openbare zitting digitaal volgen via een live-stream.

Beroep bij de Raad van State

Elke belanghebbende en kiezer kan in beroep gaan tegen een beslissing van het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Dit kan binnen 4 dagen, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zie Kieswet art. I 7. Tegen de nummering van de kandidatenlijsten is geen beroep mogelijk. Zie Algemene wet bestuursrecht art. 8:4.

Maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur

Openbare zitting ter vaststelling van de uitkomst van de stemming, proces-verbaal P22-2.

Het gemeentelijk centraal stembureau stelt maandag 21 maart de officiële uitslag vast. Dit gebeurt in een openbare zitting.

U kunt deze openbare zitting digitaal volgen via een livestream, of 'live' in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Bezwaar

  • Aanwezigen kunnen in deze openbare zitting eventuele bezwaren inbrengen over het verloop van de stemming of de optelling van de stemmen. Het centraal stembureau neemt deze bezwaren op in het proces-verbaal zodat de gemeenteraad er kennis van kan nemen wanneer zij de geldigheid van de verkiezing beoordelen. Tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau is geen beroep mogelijk. De gemeente publiceert het proces-verbaal op internet.
  • Mensen die de livestream volgen kunnen bezwaar maken door tijdens de uitzending een mail te sturen naar griffie@drimmelen.nl. Duidelijk in de mail naam en telefoonnummer vermelden. Tijdens een schorsing van de vergadering wordt door de griffier gecontroleerd of er e-mails binnenkomen met bezwaren. Als dat het geval is, ontvangen de bezwaarmakers een link via teams. Zij kunnen dan staande de vergadering hun bezwaar uitspreken.