Dongemond gemeenten breiden Damoclesbeleid uit in strijd tegen ondermijning

16 jul 2020
Persbericht Dongemondgemeenten Althena, Geertruidenberg, Oosterhout en Drimmelen. Artikel 13b van de Opiumwet (ook wel de wet Damocles genoemd) geeft de burgemeester de bevoegdheid om handhavend op te treden tegen drugshandel en de aanwezigheid van drugs in voor publiek toegankelijke lokalen, zoals cafés, en in niet voor publiek toegankelijke lokalen, zoals een bedrijfsruimte, een loods en woningen. Om uitvoering te kunnen geven aan de bevoegdheid die artikel 13b van de Opiumwet biedt, hebben de burgemeesters van de gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout ‘Beleidsregels artikel 13b Opiumwet’ vastgesteld.

Deze gemeenten hebben sinds 2016 al een gezamenlijk beleid. Door samen afspraken te maken over de sluitingstermijnen, trekken de burgemeesters uit het politie teamgebied Dongemond samen één duidelijke lijn. Niet alleen voor wetsovertreders, maar ook voor handhavingspartners en overige betrokkenen.

Voorbereidingshandelingen

Met de uitbreiding van het beleid kunnen de burgemeesters woningen en andere gebouwen die in verband worden gebracht met drugsproductie en -handel nu ook sluiten wanneer alleen sprake is van voorbereidingshandelingen. Bijvoorbeeld wanneer de ruimte al wel is ingericht als hennepkwekerij of lab maar de drugs er nog niet aanwezig zijn.

Last onder dwangsom in plaats van een bestuurlijke waarschuwing

Daarnaast gaan de gemeenten strenger optreden bij het aantreffen van soft drugs in woningen. Bij de eerste constatering wordt in het vervolg een last onder dwangsom opgelegd. De dwangsom is er op gericht de situatie ongedaan te maken, te beëindigen, het voorkomen van herhaling, het wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding. Wanneer de dwangsom niet of niet tijdig wordt uitgevoerd ontstaat er voor de overtreder een betalingsverplichting (verbeurte van de dwangsom). De dwangsom komt in de plaats van de bestuurlijke waarschuwing.

Strenger optreden bij ernstige gevallen

In het nieuwe beleid kan de burgemeester ook in ernstige gevallen strenger optreden. Wanneer er sprake is van een ernstig geval hangt af van de omstandigheden van het geval en kan dan ook slechts van geval tot geval worden beoordeeld door de burgemeester. Zo kan de hoeveelheid aangetroffen drugs daarbij van belang zijn evenals bijkomende omstandigheden.

##QUOTE BGM BUIJS NAMENS ALLE BURGEMEESTERS##

Met de aanscherpingen in het beleid kunnen we als teamgebied een sterker signaal afgeven dat we georganiseerde drugscriminaliteit niet tolereren. Het moet stoppen dat panden in onze gemeenten als schakel worden gebruikt in de productie of distributie van drugs. Dankzij de nieuwe wetswijziging kunnen we nu ook optreden tegen panden waar enkel voorbereidingshandelingen getroffen zijn en het eerder een halt toeroepen.