Dorpsteams

In de gemeente Drimmelen werken zorgverleners samen om inwoners de nodige zorg te geven. Hierdoor wordt de zorg, zoals verpleging en verzorging, maatschappelijk werk, hulp bij het huishouden of hulpmiddelen, op elkaar afgestemd. Als u ondersteuning nodig heeft kunt u zich melden bij leden van het dorpsteam.
Geboden ondersteuning Organisatie Telefoon
Het Sociaal loket Gemeente Drimmelen 140162
Wijkzuster, volwassenen- en ouderenzorg Surplus Zorg 076-2082200
Algemeen Maatschappelijk Werk Surplus Welzijn 076-5027788
Mantelzorgondersteuning en andere welzijnstaken SWO 0162-451894
Biedt ondersteuning aan mensen met een beperking MEE 076-5223090
Hulp bij huishouden /dagbesteding/  wijkverpleging/ welzijnsactiviteiten De Wijngaerd

0162-241200

Wijkverpleegkundigen, volwassenen- en ouderenzorg Thebe Wijkverpleging, Wagenberg en Terheijden 088-1173216
Wijkverpleegkundigen, volwassenen- en ouderenzorg

Thebe Wijkverpleging, Hooge en Lage Zwaluwe

088-1173217
Wijkverpleegkundigen, volwassenen- en ouderenzorg Thebe Wijkverpleging, Made en Drimmelen 088-1173219

De mensen uit het dorpsteam werken ook samen met uw huisarts.

Nadat u contact hebt opgenomen met het dorpsteam, wordt, als dat nodig is om uw vraag te beantwoorden, een afspraak met u gemaakt voor een huisbezoek. Een deskundige medewerker van het dorpsteam komt dan thuis met u praten over uw situatie. Het is goed om bij dat gesprek een naaste of voor u  belangrijk persoon en uw zorgverlener uit te nodigen. Ook kunt u gebruik maken van gratis cliëntondersteuning via SWO of MEE. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Dit verslag krijgt u thuisgestuurd.

Blijkt uit het gesprek dat u professionele hulp nodig hebt? Dan moet u daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Een medewerker van MEE of SWO kan u daarbij helpen. Daarna ontvangt u van de gemeente een bericht. Hierin staat of en welke zorg u gaat ontvangen. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken. Met uw zorgverlener maakt u verdere afspraken over de ondersteuning.

Vragen?

Als u vragen heeft over het gesprek, het verslag of de brief over uw ondersteuning, kunt u altijd contact opnemen met de persoon die u gesproken heeft of met het Sociaal loket.

Aanmelden

U meldt zich aan door het onderstaande meldformulier in te vullen.
U kunt dit formulier afgeven op het gemeentehuis, Park 1 in Made,  per post opsturen naar gemeente Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made of mailen naar gemeente@drimmelen.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Sociaal loket, telefoonnummer 14 0162 of met een van de onderstaande organisaties die in het dorpsteam zitten.

Het formulier wordt z.s.m. toegevoegd.