Dorpsteams

Als u ondersteuning nodig heeft kunt u zich melden bij het dorpsteam. Elk dorp in de gemeente Drimmelen heeft zijn eigen dorpsteam.
 • Sociaal loket
  telefoonnummer 14 0162
 • Surplus, de wijkzuster en ouderenzorg
  telefoonnummer 0168 331826
 • Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWO), mantelzorgondersteuning en andere welzijnstaken
  telefoonnummer 0162 451894
 • Algemeen Maatschappelijk Werk van Surplus Welzijn
  Terheijden: telefoonnummer 076-5027788
 • MEE ondersteuning aan mensen met een beperking
  telefoonnummer 076 - 5223090
 • De Wijngaerd, zorg- en dienstverlening voor minder vitale ouderen
  telefoonnummer 0162 690500
 • Thebe, wijkverpleegkundigen:
  Wagenberg en Terheijden, telefoonnummer 088 1173216
  Hooge en Lage Zwaluwe, telefoonnummer 088 1173217
  Made en Drimmelen, telefoonnummer 088 1173219

De mensen uit het dorpsteam werken ook samen met uw huisarts.

Nadat u contact hebt opgenomen met het dorpsteam, wordt, als dat nodig is om uw vraag te beantwoorden, een afspraak met u gemaakt voor een huisbezoek. Een deskundige medewerker van het dorpsteam komt dan thuis met u praten over uw situatie. Het is goed om bij dat gesprek een naaste of voor u  belangrijk persoon en uw zorgverlener uit te nodigen. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Dit verslag krijgt u thuisgestuurd.

Blijkt uit het gesprek dat u professionele hulp nodig hebt? Dan moet u daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Een medewerker van MEE of SWO kan u daarbij helpen. Daarna ontvangt u van de gemeente een bericht. Hierin staat of en welke zorg u gaat ontvangen. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken. Met uw zorgverlener maakt u verdere afspraken over de ondersteuning.

Vragen?

Als u vragen heeft over het gesprek, het verslag of de brief over uw ondersteuning, kunt u altijd contact opnemen met de persoon die u gesproken heeft of met het Sociaal loket.

U meldt zich aan door het meldingsformulier in te vullen.
U kunt dit formulier afgeven op het gemeentehuis, Park 1 in Made,  per post opsturen naar gemeente Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made of mailen naar gemeente@drimmelen.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Sociaal loket, telefoonnummer 14 0162 of met een van de onderstaande organisaties die in het dorpsteam zitten.