Draagvlakmeting Bedrijven Investeringszone Centrum Made

Tussen maandag 26 februari 2018 en maandag 26 maart 2018 vindt de draagvlakmeting plaats voor invoeren van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in het centrum van Made. De door de gemeenteraad vastgestelde verordening  en het plan van aanpak van de ondernemers vindt u hier.