Drank- en horecavergunning

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan hebt u een drank- en horecavergunning nodig. U krijgt deze vergunning als u aan een aantal eisen voldoet.

Neem contact op met de gemeente voor een afspraak, tel 140162. Ook als er andere leidinggevenden komen, de organisatievorm verandert of u bouwtechnische aanpassingen doet.

Openbare inrichtingen, waaronder horecabedrijven moeten in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag van 03.00 uur en 05.00 uur zijn gesloten. In de andere nachten geldt een sluitingstijd van 01.00 uur tot 05.00 uur. Hiervoor kan bij bijzondere gelegenheden ontheffing worden verleend.

Voorwaarden

  • De gemeente let bij een aanvraag op de reden waarom u langer geopend wilt zijn
  • Wanneer een meldingsformulier niet volledig is ingevuld wordt deze niet in behandeling genomen

Kosten

De kosten voor het aanvragen van ontheffing sluitingstijd bedragen € 14,60 voor elk uur of gedeelte daarvan.

  • Een horecaondernemer kan voor een optreden met live-muziek, DJ, karaoke en dergelijke maximaal 5 keer per jaar een kennisgeving van een incidentele festiviteit indienen
  • Ten behoeve van sportactiviteiten kan een inrichting maximaal 5 incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aanhouden
  • De houder van de inrichting dient het college hiervan minimaal 2 weken voor aanvang van de festiviteit via het meldingsformulier in kennis te stellen
  • Door het indienen van een kennisgeving zijn de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing en mag er meer geluid gemaakt worden
  • Het ten gehore bregen van extra muziek, hoger dan de geluidsnorm dient uiterlijk om 01.30 uur beëindigd te zijn
  • Wanneer een meldingsformulier niet volledig is ingevuld wordt deze niet in behandeling genomen

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een incidentele festiviteit.