Drimmelen energieneutraal: 29 juni 2020 informatieavond over maatwerk per dorp

24 jun 2020
Op maandag 29 juni geeft de gemeente de aftrap voor het project Energieneutrale Dorpen. Wie nieuwsgierig is, mee wil praten, mee wil doen of zelfs mee wil organiseren kan vanuit huis meedoen op deze digitale informatieavond. Verantwoordelijk wethouder Jürgen Vissers: “We staan voor een grote opgave om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Dit lukt alleen als ook onze inwoners in elk dorp meedenken en meedoen. Er is al heel veel ‘energie’ in onze dorpen en die willen we benutten. De eerste stap zetten we met deze kick off.”

Vijf dorpen

De gemeente wil direct in gesprek met inwoners van Made, Drimmelen, Wagenberg, Hooge en Lage Zwaluwe. Gespreksthema’s: wat betekent het voor het dorp om energieneutraal te worden, wat betekent het om van het gas af te gaan en hoe kan dat georganiseerd worden? Wat kunnen we zelf doen en hoe zorgen we dat zoveel mogelijk inwoners in ons dorp meedoen en ook mee kunnen doen? Wethouder Vissers: “Omdat de situatie overal verschillend is, willen we in elk dorp aan de slag met een werkgroep van 6-8 inwoners om maatwerk te kunnen leveren.” Wie zich wil opgeven kan dit direct doen via de gemeentelijke website www.drimmelen.nl/energie of directe link.

Werkgroepen

Wethouder Vissers: “De werkgroepen hoeven niet bij 0 te beginnen, in elk dorp zijn er al initiatieven gaande met bijvoorbeeld het verduurzamen van woningen en zonnepanelen op daken van bedrijven. We willen met dit traject de initiatieven bundelen en nieuwe initiatieven aanwakkeren.” Het idee is dat in elk dorp een eigen werkgroep regelmatig bij elkaar komt, online of live, afhankelijk van de coronamaatregelen. Elke werkgroep maakt een ‘plan van aanpak energieneutraal’ voor het eigen dorp. De gemeente helpt deze werkgroepen door het beschikbaar stellen van ruimtes, een procesbegeleider, schrijvers en natuurlijk informatie. Ook biedt de gemeente hulp bij het raadplegen van dorpsgenoten met bijvoorbeeld een enquête en hoe zij hun ideeën kunnen bespreken met de wijk- en dorpsraden.

Waardebon voor woningeigenaren

Dit komt allemaal aan bod op de informatieavond maandagavond 29 juni vanaf 19.30 uur. Inwoners kunnen zich aanmelden en meeluisteren en kijken via computer of laptop. Wie dat wil kan zich dan ook meteen aanmelden voor zo’n werkgroep. Wie deelneemt aan deze avond krijgt een digitale waardebon om kleine energiebesparende maatregelen te nemen in het eigen huis, zoals tochtstrips of radiatorfolie. Direct opgeven voor deze werkgroepen kan via energieteam@drimmelen.nl.

Terheijden

Wethouder Vissers: “Voor Terheijden pakken we het anders aan omdat we daar samenwerken met het Traais Energie Collectief (TEC).” Wie in Terheijden woont en daar meer over wil horen, kan zich hiervoor opgeven met een mailtje aan energieteam@drimmelen.n