Drimmelen financieel stabiel in de komende jaren

20 okt 2021
De gemeente Drimmelen heeft een sluitende begroting voor 2022 en de jaren daarna. Jaarlijks is zelfs een klein overschot te zien in de doorberekeningen, ook als de raad akkoord gaat met een aantal eenmalige investeringen in het verkiezingsjaar. “We zijn financieel stabiel en verlagen ook de lasten voor onze inwoners de komende jaren. Ik ben blij dat we een degelijk financieel plaatje kunnen overdragen,” zegt een tevreden wethouder Harry Bakker. De gemeenteraad behandelt op 11 november de begroting met het wensenlijstje van het college.

Verkiezingsjaar

Op 16 maart 2022 vinden de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad plaats. Deze begroting is
daarmee de laatste voorafgaand aan een nieuwe bestuursperiode. Traditiegetrouw kiest het zittende college er daarom voor om een begroting aan te bieden die geen grote nieuwe plannen bevat. Op deze wijze wil het college ruimte bieden voor het beleid van de nieuw gekozen gemeenteraad. “De komende jaren schrijft de gemeente zwarte cijfers en uit de toelichting van de overgangsbegroting 2022 blijkt dat er ruimte blijft om te investeren,” zegt Harry Bakker “Helaas kunnen niet alle wensen worden gerealiseerd vanwege de blijvende onzekerheid vanuit het Rijk.”

Investeringen

Het college stuurt met de begroting een wensenlijst naar de gemeenteraad. Hierop staan extra
middelen voor het onderhoud van waardevolle bomen en voor de plaatsing van waterpleinen/
fonteinen op het Dorpsplein in Terheijden en in de Nieuwstraat in Lage Zwaluwe. Ook de aanpak van parkeerknelpunten, de uitvoering van het economisch beleid en geld voor energietransitie zijn enkele belangrijke posten van het lijstje van in totaal 126.000 euro.

Onder het landelijk gemiddelde

De rioolheffing en de afvalstoffenheffing gaan omlaag en de onroerende zaakbelasting stijgt slechts beperkt. Hierdoor gaat een gemiddeld gezin 111 euro minder aan gemeentelijke lasten betalen in 2022 en ongeveer 40 euro minder dan nu in de jaren daarna. “Daarmee komt de lastendruk voor een gezin in onze gemeente onder het landelijk gemiddelde,” zegt wethouder Bakker.

Vertrouwen

“Deze positieve cijfers geven een goed gevoel voor de toekomst,” vindt wethouder Bakker. “Wel
moeten we blijven letten op de uitvoerbaarheid van regels en de impact die dat heeft op onze
inwoners. We hebben op landelijke schaal gezien hoe het verschrikkelijk mis kan gaan tussen burgers en de overheid. We moeten aandacht blijven geven aan de rechtvaardige en zorgvuldige uitvoer van beleid. Dit is van cruciaal belang voor het vertrouwen van onze inwoners in de overheid.”

Huishoudboekje

”Ook moeten we voorzichtig zijn met te veel grote projecten, omdat we grote opgaves hebben met
bijvoorbeeld de Omgevingswet en woningbouw,” vervolgt Harry Bakker. “En financieel: de plannen
voor de nieuwbouw van IKC De Stuifhoek, het dorpshart van Made en andere projecten hebben
impact op onze financiële positie, en stijgende bouwkosten helpen hier ook niet bij. Onze inwoners
vragen ondertussen ook om meer aandacht voor een schone en veilige buitenruimte, het klimaat en de energietransitie. Tel daarbij de kosten voor jeugdzorg op, gericht op de kwetsbaarste jeugd én de kwetsbare oudere inwoners die zorg nodig hebben. Dan blijft het een uitdaging om het
huishoudboekje sluitend te houden.”