Drimmelen staat borg voor nieuwe kleedaccommodatie S.V. Terheijden

30 nov 2020
Sportvereniging Voetbal Terheijden (S.V. Terheijden) is toe aan nieuwe kleedkamers en werkt al enige tijd aan de plannen voor de vernieuwing daarvan. De gemeente Drimmelen biedt nu een helpende hand om dat mogelijk te maken door middel van een borgstelling. Wethouder Harry Bakker (Sport): “Fijn dat we, voor deze bijna 100-jarige vereniging, de financiering voor de nieuwe kleedkamers rond hebben gekregen. Hiermee kan S.V. Terheijden met goede voorzieningen de sportieve toekomst in!”

Sporten in Drimmelen

De gemeente Drimmelen vindt sport belangrijk en is trots op het rijke verenigingsleven binnen de gemeente. Daarbij vindt de gemeente het van belang om goed in contact te staan met de diverse verenigingen, zo ook met S.V. Terheijden, om de sportvelden en accommodaties in goede staat te laten verkeren. Eerder heeft de gemeente bijvoorbeeld ook al bij verschillende verenigingen een kunstgrasveld aangelegd en subsidies verleend voor aanpassingen op het gebied van toegankelijkheid. In het voorjaar van 2019 heeft de gemeente daarnaast de 1/3e regeling* vastgesteld om verenigingen financieel te helpen met investeringsplannen voor de kleedaccommodaties.

Vernieuwing kleedkameraccommodatie

S.V. Terheijden koos voor nieuwbouw van de kleedkameraccommodatie, die ook ruimte biedt aan andere functies. In lijn met de eerder vastgestelde 1/3e regeling had de gemeente daar al een financiële bijdrage van ruim 2 ton voor toegezegd. De totale kosten voor het project zijn echter geschat op bijna 1 miljoen euro en de vereniging is daarom op zoek gegaan naar aanvullende mogelijkheden om de nieuwbouw mogelijk te maken. De investeringsbijdrage van de gemeente, een subsidie vanuit het ministerie van VWS, een lening van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten), een garantiestelling van Stichting Waarborgfonds Sport én natuurlijk een bijdrage vanuit de vereniging zelf maken de nieuwbouw nu mogelijk.

Borgstelling

De BNG stelde wel als een van de voorwaarden aan de lening een garantiestelling. De gemeente Drimmelen heeft na een zorgvuldige afweging besloten het overgrote deel van die garantiestelling op zich te nemen. Het gaat daarbij om een garantiestelling voor een sportactiviteit met een wettelijke verplichting en een laag risicoprofiel voor de gemeente. Stichting Waarborgfonds Sport neemt ook nog een gedeelte van de totale garantiestelling op zich.
De gemeente Drimmelen wenst S.V. Terheijden veel succes met de verdere uitvoering van de plannen en kijkt uit naar de realisatie van het nieuwe gebouw. De verwachting is dat er medio 2021 gebruik gemaakt kan worden van het nieuwe kleedgebouw.

*de 1/3e regeling is een bekend en algemeen voorkomend subsidie-instrument in sportland (Breda, R’dam) en baseert zich op NOC/NSF-normen met een kostprijs per m2.