Drimmelen wil leefgebied bijen verbeteren

6 dec 2019
De bij krijgt meer aandacht in gemeentelijke plannen. Drimmelen gaat aan de slag om stap voor stap de leefomgeving van wilde bijen te verbeteren. “Iedereen weet dat het niet goed gaat met de bijen. Bijen zijn onmisbaar in de natuur en hebben een cruciale functie in de land- en tuinbouw. Zonder bijen geen fruit en groenten! We moeten zorgen dat iedereen zich dat realiseert en dus moeten we de handen ineenslaan om het tij te keren.” zegt wethouder Jürgen Vissers.

Wereldwijd en zeker ook in Nederland gaan bijen en andere bestuivers achteruit in soorten en aantallen. De helft van onze 360 soorten wilde bijen staan op de Rode lijst, dat wil zeggen dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd. Op 19 december 2019 ondertekent wethouder Vissers daarom het convenant Bijenlandschap West-Brabant. Het doel van het convenant is het tij te keren door het leefgebied van honingbijen, wilde bijen en andere bestuivers te verbeteren. Met de ondertekening sluit Drimmelen zich aan bij andere lokale overheden, bedrijfsleven, beheerders van natuurgebieden, maatschappelijke organisaties, wetenschap, boeren, imkers en burgers. In die samenwerking schuilt kracht: Wethouder Vissers: “Je leert van elkaar en hoeft het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Je hebt met minder kosten meer resultaat.”

Aantrekkelijk

“Van een beter bijenbeheer profiteren ook andere dieren en planten,” zegt Wethouder Vissers. “Het aantal soorten planten en dieren neemt toe en je krijgt een diverser en kleurrijker landschap. Een aantrekkelijke omgeving voor bijen is ook aantrekkelijker voor bewoners en recreanten.” Een van de acties die de gemeente gaat oppakken is het slimmer omgaan met het onderhoud van bermen.

Kansenkaart


Naast de inzet op regionale samenwerking heeft het college ook geld vrijgemaakt om de leefomgeving van bijen te verbeteren. Dit wordt besteed aan de uitwerking van een regionale ‘kansenkaart’ voor wilde bijen. Het Brabants Landschap analyseert samen met Wageningen Universiteit deze gegevens. Een belangrijk doel is een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor honingbijen, wilde bijen en andere bestuivers te maken in West-Brabant dat het hele jaar door voldoende voedsel en nestelgelegenheid biedt.

Particulier terrein

Het plan heeft aandacht voor de leefomgeving van bijen in de dorpen, op gemeentegrond en op particulier terrein, op bedrijfsterreinen, in natuurgebieden en in de agrarische omgeving. Daarbij zoeken de partners de aansluiting op bestaand en te ontwikkelen natuurbeheer. Dat Drimmelen meer aandacht gaat geven aan bijen past in het streven van de gemeente naar meer biodiversiteit.