Dunning populieren Korteweg in Hooge Zwaluwe

15 jul 2020

De gemeente heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het 1 op 1 dunnen van de populieren aan de Korteweg in Hooge Zwaluwe langs het fiets-/wandelpad. Dit betekent dat om en om 1 boom blijft staan en 1 boom wordt gekapt. Het doel is om daarmee de laanstructuur duurzaam in stand te houden en de veiligheid op het fiets- en wandelpad te vergroten.

Op verschillende plaatsen zijn enkele takken namelijk ‘mechanisch overbelast’. Dat uit zich in een doorhangende takstructuur, ook boven het fiets-/wandelpad. Dit vormt een risico op takbreuk. Ook zijn er op verschillende plaatsen al bomen tussenuit gevallen. Als we nu geen actie ondernemen, zal de huidige laanstructuur over 20 jaar niet meer bestaan. Dit komt ook naar voren in een rapportage van Boomadvies Nederland.

Ook gaan we de bomen die blijven staan snoeien. Deze krijgen door de dunning zowel ondergronds- als bovengronds meer groeiruimte. Hiermee behouden we een duurzame laanstructuur.