Duurzaamste woonwijk van Terheijden op voormalig sportveld SVT

20 dec 2019
Aan de noordkant van Terheijden komt straks een nieuwe duurzame en groene woonwijk. Op het voormalige E-veld van voetbalvereniging SVT verrijst straks een gemengd aanbod van ongeveer 44 woningen. Het E-veld krijgt als thema: ‘waar je groen woont en leeft’. Het college van burgemeester en wethouders besloot deze week over het voorontwerp bestemmingsplan.

Ruimte voor groen en water

De ambitie is hier de meest duurzame woonwijk van de gemeente Drimmelen te realiseren, grenzend aan het landelijk gebied. Er komen verschillende type woningen: goedkope koopwoningen, sociale huur, middeldure koop en particuliere huur. Wethouder Jan-Willem Stoop (Ruimtelijke ordening): “Naar aanleiding van opmerkingen op een eerdere informatieavond over tuinen, privacy en parkeren, is het plan aangepast. Er is gekozen voor een mooie aanvulling op het bestaande woningaanbod in Terheijden.” 

Duurzaam en groen

De woningen worden energieneutraal en gebouwd met duurzame materialen. Er komt weinig bestrating en er komen kleinere tuinen om te zorgen dat er zo veel mogelijk ruimte is voor water en gezamenlijk groen. Er is veel ruimte om bijvoorbeeld samen met de buren de woonomgeving groen in te richten en te gebruiken. Bij groen leven kan ook worden gedacht aan het gebruik van deelauto’s.

Projectontwikkelaar en particulier initiatief

Tijdens die informatiebijeenkomst bleek dat er interesse is van particuliere opdrachtgevers om hier woningen te bouwen. In het plan is daarom ruimte voor maximaal vier woningen via zogeheten collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Via een verkoopprocedure gaat de gemeente op zoek naar een projectontwikkelaar die het E-veld verder ontwikkelt.

Inloopavond

In de tweede helft van januari 2020 komt er een inloopavond over het E-veld. Hier kunnen omwonenden, geïnteresseerde toekomstige bewoners, projectontwikkelaars en andere belangstellenden informatie krijgen over het bestemmingsplan voor het E-Veld. De inspraakperiode voor het voorontwerp bestemmingsplan start ook in januari en duurt zes weken. Daarna gaat de gemeente werken aan een ontwerp bestemmingsplan. De start van de realisatie is in de eerste helft van 2021 gepland.