Een stabiel financieel jaar voor de gemeente Drimmelen

28 mei 2019
De jaarrekening 2018 van de gemeente Drimmelen heeft een positief saldo van 1,6 miljoen euro. Hiervan is 0.9 miljoen euro nog nodig voor de uitvoering van werkzaamheden die in 2018 niet konden worden afgerond.

In 2018 is er veel gerealiseerd. Zo werden er vanuit het kader Dorpsgericht werken 32 subsidie aanvragen goedgekeurd (27.000 euro) om initiatieven vanuit inwoners te ondersteunen. Ook was er zorg voor de kwetsbare burgers. Theek 5 startte in 2018 met een DigiTaalhuis en een Dementheek om zo inwoners te ondersteunen die moeite hebben met taal en met dementie te maken krijgen.

Veel gerealiseerd in de kernen

In onze kernen werd er op diverse fronten geïnvesteerd. Zo werden in de Oude haven van Drimmelen de damwanden vervangen en kunnen de inwoners van Hooge Zwaluwe gebruik maken van de pluktuin en het speelbos. In Lage Zwaluwe werd er 3,5 kilometer riolering vervangen en in Made is het Raadhuisplein heringericht. De bushaltes aan de Zeggelaan in Terheijden werden gerealiseerd en samen met het Traais Energiecollectief is het aardgasvrij maken van een deel van Terheijden voorbereid. In Wagenberg werden diverse parkeerplaatsen gerealiseerd. In de hele gemeente Drimmelen zijn 70 nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Ambities in 2019

Ook in 2019 is de gemeente Drimmelen er voor haar inwoners. Zo is de pilot voedselbank in Made met 1 jaar verlengd en krijgt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nieuwe huisvesting in 2019. Ook blijft duurzaamheid een belangrijk thema de komende tijd.

Met dit positieve resultaat heeft de gemeente een stevige financiële positie en voldoende vermogen om risico’s op te vangen. Toch blijft het een uitdaging om alle ambities waar te kunnen maken rekening houdend met de structurele financiële ruimte.

Verantwoording aan de raad

Met de jaarstukken 2018 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het beleid en de uitvoering daarvan. Op woensdag 29 mei behandelt de raad inhoudelijk de jaarrekening. Door een laatste accountantscontrole op het dossier jeugdzorg is de definitieve besluitvorming in de raadsvergadering van donderdag 27 juni.