Eerste handhavingsactie vrachtwagenverbod bij Hooge en Lage Zwaluwe

15 okt 2020
Handhaver bij verkeerscontrole
Wekelijks, bijna dagelijks komen er klachten van bewoners over vrachtwagens die door de dorpskom van onder andere Lage Zwaluwe en Terheijden rijden. De gemeente Drimmelen heeft een verbod op doorgaand vrachtverkeer ingesteld voor alle dorpskernen. Donderdag is tijdens de ochtendspits een eerste controleactie georganiseerd. Tijdens de actie is geen enkele vrachtwagen over de Horenhilsedijk gereden. De komende maanden staan nieuwe controles op diverse locaties gepland.

Smalle dijken
Om de controleactie op doorgaand vrachtverkeer veilig en succesvol te laten verlopen, is rekening gehouden met verschillende factoren. De controleactie vond plaats tijdens de ochtendspits, omdat uit de meldingen blijkt dat dat piekmomenten zijn voor verkeersoverlast. De controleplek moet niet van veraf zichtbaar zijn zodat sluipverkeer alsnog een andere route kan kiezen. Op de smalle dijken moeten vrachtwagens veilig aan de kant kunnen worden gezet voor de controles, waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt naar de bestemming die in de vrachtbrief staat. Het andere verkeer moet ondertussen veilig door kunnen rijden. Daarom wordt gewerkt met twee handhavers en twee verkeersregelaars.

Te vroeg voor conclusies
“Onze handhavers zijn er voor de leefbaarheid en veiligheid. Bijna helft van de meldingen die ze binnenkrijgen gaan over verkeer, waarvan heel veel over sluipverkeer,” legt wethouder Jan-Willem Stoop uit. “Vandaar dat we investeren in dit soort controles. Het is te vroeg om conclusies te trekken over het feit dat er geen vrachtwagens over de dijk reden tijdens de actie. We blijven controleren met als doel de overlast te beperken. Wel vragen we bewoners nog specifieker aan te geven op welke momenten er overlast is van vrachtwagens, zodat we hier nog beter rekening mee kunnen houden bij de planning van de controles.”