Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2020

21 jan 2020

In 2020 verandert de eigen bijdrage voor de Wmo. Belangrijk voor u om te weten is:

 • In onze gemeente is de eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand. In 2019 was de eigen bijdrage € 17,50 per 4 weken.
  Huishouden + leeftijd Maximale maandelijkse bijdrage
  Eenpersoonshuishouden niet AOW gerechtigd € 19,00
  Eenpersoonshouden AOW € 19,00
  Meerpersoonshuishouden niet AOW gerechtigd € 0,00
  Meerpersoonshuishoudens AOW gerechtigd € 19,00
 • U betaalt per maand aan het CAK. In plaats van per 4 weken (28 dagen).
 • Begin 2020 kunt u tijdelijk meerdere facturen in één maand ontvangen: de laatste facturen voor hulp of ondersteuning in 2019. En de eerste facturen voor 2020.
 • Wij kunnen uw gegevens pas na januari aanleveren bij het CAK. U ontvangt de eerste facturen van 2020 daarom ook pas later van het CAK, in 1 keer.

Betaalt u in 2019 én 2020 een eigen bijdrage? Dan ontvangt u begin 2020:

 • de laatste facturen over 2019 (maximaal € 17,50 per vier weken);
 • de eerste facturen voor 2020 (maximaal € 19,00 per maand).

Houd hier rekening mee! Bijvoorbeeld door alvast € 19,00 per maand opzij te zetten.
Het kan zijn dat u de eerste facturen voor 2020 van het CAK in één maand ontvangt. U moet dan in één keer over meerdere maanden betalen. Bijvoorbeeld over januari, februari en maart. Dat is 3 x € 19,00 = € 57,00.

Het bedrag van € 19,00 is voor:

 • Hulp in het huishouden
 • Begeleiding
 • Hulpmiddelen en voorzieningen

Let op! Voor de deeltaxi blijft u een aparte eigen bijdrage betalen, aan de chauffeur of via PZN.

Meer weten?

Heeft u vragen over de hulp of ondersteuning die u ontvangt? Neem dan contact op met het Sociaal loket via telefoonnummer 14 0162.