Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2020

19 mrt 2020

Eerder dit jaar berichtten we u via deze pagina over de wijzigingen van de eigen bijdrage voor de Wmo. Daarin stond dat u begin 2020 tijdelijk meerdere facturen kon ontvangen: de laatste facturen over 2019 en de eerste voor 2020. De verwachting was dat de facturen voor begin 2020 eind maart bij u op de mat zouden vallen. Er is echter een vertraging ontstaan waardoor u mogelijk pas in april de facturen voor begin 2020 ontvangt.

Facturen eigen bijdrage

De facturen voor de eigen bijdrage ontvangt u van het CAK in één keer. U moet dan in één keer over meerdere maanden betalen. Bijvoorbeeld over januari, februari en maart. Dat is 3 x € 19,00 = € 57,00. Als de factuur pas in april verstuurd kan worden bedraagt de factuur: 4 x € 19,00 = € 76,00. Houd hier rekening mee door alvast geld opzij te zetten voor de facturen. Daarna krijgt u weer iedere maand één factuur van € 19,00.

Facturen in delen betalen

Wilt u de facturen liever in delen betalen? Dat is mogelijk. Neem dan contact op met het CAK zodra u de factuur heeft ontvangen. U kunt dan een gratis betalingsregeling aanvragen. Let op: dit kan pas vanaf het moment dat u de facturen voor 2020 heeft ontvangen.

Heeft u vragen?

Het Sociaal loket op het gemeentehuis kan u helpen met vragen over de hulp of ondersteuning die u ontvangt. Bel daarvoor telefoonnummer 140162.

Heeft u vragen over de eigen bijdrage en de betaling? Dan kunt u die stellen aan het CAK.