Energietoeslag aanvragen

De extra energietoeslag voor lage(re) inkomens is per september 2022 verhoogd van € 800 naar € 1300. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten. Sommige mensen ontvangen de eenmalige energietoeslag vanzelf. Zij hoeven geen aanvraag te doen.

Hoe werkt het? 

Iedereen in de gemeente Drimmelen die de eerdere energietoeslag van € 800 reeds ontvangen heeft of nog vóór 1 september ontvangt, krijgt in september 2022 het extra bedrag van € 500 automatisch op de rekening gestort. Bij aanvragen die na 1 september 2022 toegewezen worden, krijgt de ontvanger direct het totaalbedrag van € 1.300 in plaats van de eerdere € 800. Inwoners hoeven dus zelf geen extra aanvraag te doen voor de aanvullende toeslag van € 500.

Voorwaarden


Geen toeslag 

Inwoners die zelf niet hun energiekosten hoeven te betalen, zoals bewoners van een instelling of
anderen die geen eigen contract met een energieleverancier hebben, komen niet in aanmerking voor deze toeslag. Ook jongeren onder de 21 jaar en inwoners onder de 27 jaar die studiefinanciering krijgen, zijn hiervan uitgezonderd.

Inkomenstoets

De gemeente controleert uw inkomen in het Suwinet. Hierin staat informatie als u een uitkering of inkomen heeft uit een loondienstverband.
Het inkomen van zelfstandigen of alimentatie inkomen van alleenstaande ouders (partneralimentatie en kinderalimentatie) is niet geregistreerd in Suwinet. De gemeente zal dan aanvullende informatie bij u opvragen.

Recht op toeslag

U heeft recht op de energietoeslag als u op de datum van de aanvraag:

  • 21 jaar bent
  • woont in de gemeente Drimmelen
  • een eigen contract met een energieleverancier hebt
  • een laag inkomen hebt (uit uitkering of werk):
Recht op energietoeslag (sinds 1 juli 2022* is dit op basis van de bijstandsnorm als volgt)
Wie Situatie Maximaal netto inkomen
vanaf 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd alleenstaand of alleenstaande ouder € 1.257,- p/m
vanaf 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd samenwonend € 1.795,- p/m
pensioengerechtigd alleenstaand € 1.398,- p/m
pensioengerechtigd samenwonend € 1.893,- p/m

* Sinds 1 juli 2022 is de bijstandsnorm iets verhoogd. Dit betekent dat voor de aanvragen ná 1 juli 2022 de inkomensgrenzen (netto per maand exclusief vakantietoeslag) om in aanmerking te kunnen komen voor de energietoeslag iets hoger zijn vastgesteld dan voorheen.

Een aantal huishoudens heeft op 29 april 2022 de energietoeslag al automatisch gestort gekregen, omdat zij bijvoorbeeld algemene bijstand, BBZ 2004, AIO, IOAW of IOAZ ontvangen, of gebruiken maken van een minimaregeling. Zij hoeven hierdoor zelf geen aanvraag te doen. Heeft u in april van dit jaar de energietoeslag niet automatisch gestort gekregen? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u de aanvraag hierboven alsnog doen.

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. We proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Heeft u vragen over de energietoeslag? Neem dan contact op met het Sociaal Loket, telefoonnummer 140162.