Energietoeslag aanvragen

De energietoeslag is een bedrag van € 800,- netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten. Sommige mensen ontvangen de eenmalige energietoeslag vanzelf. Zij hoeven geen aanvraag te doen.

U ontvangt de energietoeslag vanzelf op 29 april 2022 als een van onderstaande situaties op u van toepassing is:

  • u ontvangt algemene bijstand
  • u ontvangt een uitkering op grond van de IOAW en IOAZ
  • u maakt gebruik van de minimaregeling
  • u heeft BBZ 2004 ontvangen
  • u heeft AIO ontvangen

U hoeft dan geen aanvraag te doen.

Geen toeslag 

Inwoners die zelf niet hun energiekosten hoeven te betalen, zoals bewoners van een instelling of
anderen die geen eigen contract met een energieleverancier hebben, komen niet in aanmerking voor deze toeslag. Ook jongeren onder de 21 jaar en inwoners onder de 27 jaar die studiefinanciering krijgen, zijn hiervan uitgezonderd.

Geen toeslag 

Inwoners die zelf niet hun energiekosten hoeven te betalen, zoals bewoners van een instelling of
anderen die geen eigen contract met een energieleverancier hebben, komen niet in aanmerking voor deze toeslag. Ook jongeren onder de 21 jaar en inwoners onder de 27 jaar die studiefinanciering krijgen, zijn hiervan uitgezonderd.

Recht op toeslag

U heeft recht op de energietoeslag als u op de datum van de aanvraag:

  • 21 jaar bent
  • woont in de gemeente Drimmelen
  • een laag inkomen hebt (uit uitkering of werk):
Wie Situatie maximaal netto inkomen
vanaf 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd alleenstaand of alleenstaande ouder € 1.244,- p/m
vanaf 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd samenwonend € 1.777,- p/m
pensioengerechtigd alleenstaand € 1.382,- p/m
pensioengerechtigd samenwonend € 1.873,- p/m

 

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. We proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Heeft u vragen over de energietoeslag? Neem dan contact op met het Sociaal Loket, telefoonnummer 140162