Enquête toekomst verkeer en vervoer gemeente Drimmelen

27 jul 2017
De gemeente Drimmelen werkt aan een nieuw beleidsplan Verkeer en Vervoer. Dit plan geeft aan hoe we de komende jaren met het verkeer willen omgaan binnen onze gemeente.

Om rekening te houden met uw mening als gebruiker nodigen wij u uit om een vragenlijst in te vullen. Hierin is het mogelijk om verkeersknelpunten te benoemen én mee te denken over het oplossen ervan.

In het beleidsplan staat ook welke projecten we willen uitvoeren. Het gaat dan onder andere om concrete zaken zoals het verbeteren van fietsroutes en de verkeersveiligheid op wegen binnen en buiten de bebouwde kom. Daarnaast gaat het plan over openbaar vervoer, parkeren, bereikbaarheid van kernen en welke routes zwaar verkeer mag gebruiken.

Uw mening
In de vragenlijst is ruimte om knelpunten en verbeterpunten aan te geven. Dus geef uw mening en vul de enquête in op www.verkeersenquetedrimmelen.nl. Dit kost u maximaal 10 minuten. Iedereen kan aan deze enquête deelnemen. Uw gegevens worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld.

Resultaten
De resultaten van de enquête behandelen we in het beleidsplan. Dit plan ligt na de zomer ter inzage. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad het beleidsplan eind dit jaar vaststelt.

Contact
Ontvangt u de vragenlijst liever op papier? Bel dan 140162 en vraag naar het secretariaat van Openbare Werken of stuur een e-mail naar: openbarewerken@drimmelen.nl