Evaluatie zonnevelden in gemeente Drimmelen 14 februari in gemeenteraad na gesprekken met inwoners

11 jan 2019
Zonnevelden in de natuur
De gemeenteraad van Drimmelen heeft op 13 september 2018 het beleidsplan voor grootschalige zonnevelden ter grootte van 150 hectare vastgesteld. In een zeer korte periode daarna zijn er tien aanvragen voor zonnevelden op verschillende locaties ingediend. In totaal bestrijken de aanvragen ongeveer de 150 hectare die in het beleid zijn opgenomen. De snelheid waarmee dit ging heeft de gemeente verrast. En het heeft geleid tot onrust onder de inwoners uit de omgeving waar zonnevelden zouden kunnen komen.

De gemeenteraad heeft op 13 december 2018 een motie aangenomen. Hierin geven zij het college van burgemeester en wethouders opdracht om het proces samen met bewoners te evalueren. Als eerste stap is er op 19 december 2018 een informatieavond gehouden. Deze bijeenkomst werd door ruim 250 belangstellenden bezocht. Er leeft veel bezorgdheid onder inwoners. Zij voelen zich overvallen door de vele initiatieven voor zonnevelden in hun omgeving, waarbij zij niet zijn betrokken.

Wethouder Jan-Willem Stoop zegt hierover: “Het college neemt deze signalen zeer serieus. Volgende week gaan wij met kleinere groepen inwoners in gesprek om het proces samen met hen te evalueren. En om ideeën op te halen hoe het informeren, betrekken en laten deelnemen van inwoners bij initiatieven voor zonnevelden in de toekomst beter kan. Zodat de processtappen die in het beleid staan wel goed doorlopen worden door initiatiefnemers.”

Wethouder Jürgen Vissers vult hierbij aan: “We staan voor de opgave om op een duurzame en schone manier energie op te wekken voor de toekomst van onze kinderen. Deze energietransitie willen we graag samen met onze inwoners realiseren. Niet ten koste van.”

Het college doet op basis van wat zij heeft opgehaald een voorstel aan de gemeenteraad. Op 14 februari bespreekt de gemeenteraad het voorstel in de opinieronde.