Evenement: melding of vergunning?

Wilt u een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, buurtfeest, communie of een herdenking? Vaak moet u dit melden. Gaat u bijvoorbeeld ook een tent, tribune of een podium plaatsen? Meld dit dan ook via het meldingsformulier brandveilig gebruik en en basishulpverlening overige plaatsen.

Voor een klein evenement is een melding voldoende. 
Voor een groot evenement moet u een vergunning aanvragen.

 

Voldoet uw evenement aan onderstaande voorwaarden? Dan is een melding voldoende. Het is belangrijk dat u het evenement binnen 4 weken voor de datum van het evenement meldt.

Voorwaarden:

 • er zijn maximaal 100 personen tegelijk aanwezig
 • het evenement wordt op maandag tot en met zaterdag gehouden tussen 10.00 uur en 24.00 uur
 • het evenement wordt op zondag gehouden tussen 13.00 uur en 24.00 uur
 • er is geen muziek op maandag tot en met zaterdag voor 7.00 uur of na 24.00 uur en op zondag voor 13.00 uur en na 23.00 uur
 • het evenement wordt niet gehouden op rijbanen, fietspaden of parkeerplaatsen
 • het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en hulpdiensten
 • er worden geen objecten geplaatst die groter zijn dan 10 m2
 • er is een organisator
 • evenement duurt maximaal 1 dag

Voorschriften

 • het is verboden afvalstoffen op te slaan anders dan in daartoe geschikte containers c.q. bakken
 • voor de aanwezigheid van deze containers moet de organisator zelf zorgdragen
 • de containers c.q. bakken zijn 24 uur na beëindiging van het evenement door de organisator afgevoerd
 • alle aanwijzingen van de politie, brandweer of personeel van de gemeente, gegeven in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden stipt door de organisator opgevolgd
 • de organisatie zorgt ervoor dat de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het evenement voor de hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie) is gegarandeerd
 • de organisatie is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden ten gevolge van dit evenement
 • het is verboden bij een evenement de orde te verstoren
 • de organisator stelt de omwonenden tijdig van het evenement in kennis

Voldoet uw evenement niet aan de voorwaarden van een melding?

Dan hebt u een evenementenvergunning nodig. Deze vergunning moet u minimaal 8 weken (bij een klein evenement) of minimaal 12 weken (bij een groot evenement) voor aanvang van het evenement aanvragen via onderstaand formulier.

Wanneer is een melding brandveilig gebruik verplicht?

U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:

 • op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) zoals een bijeenkomsttent, tribune, podium plaatst
 • of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is
 • of geen evenementenvergunning met brandveiligheidseisen is verleend en ten minste één van de onderstaande situaties optreedt:
  - in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen
  - in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen
  - een tijdelijke verblijfsruimte heeft die is bestemd voor meer dan 150 personen
 • Een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 in het Besluit

De melding moet ten minste vier weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente. In de gemeentelijke verordening is bepaald wanneer een evenementenvergunning nodig is.

Moet u een calamiteitenplan inleveren bij uw aanvraag voor een evenementenvergunning?

Indien er meer dan 250 personen aanwezig zijn bij uw evenement, moet u een calamiteitenplan aanleveren.


 

 

Voor de evenenementenvergunning betaalt u geld. De hoogte is afhankelijk van het soort evenement.

Soort evenement Kosten
Melding vergunningsvrij evenement Geen
1-daags evenement (vergunning) € 33,80
Meerdaags evenement (vergunning) € 209,80