Extra energietoeslag lage(re) inkomens

29 apr 2022
Rekenmachine en huis
Per 1 mei 2022 kunnen alle huishoudens in de gemeente Drimmelen met een inkomen tot 120% van het minimum een aanvraag doen voor een extra energietoeslag. Per adres stelt de gemeente voor die inwoners eenmalig € 800 beschikbaar als tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen. Het Rijk stelt daarvoor geld beschikbaar, naast de landelijke compensatie voor alle huishoudens via de energiebelastingen.

Extra geld voor de laagste inkomens

Voor mensen met een laag inkomen is het verlagen van de landelijke energiebelasting niet voldoende om financieel niet in de knel te komen. Daarom heeft het Kabinet besloten deze huishoudens eenmalig € 800 extra te geven: een energietoeslag. De uitbetaling daarvan loopt via de gemeenten. Wethouder Jürgen Vissers (Minimabeleid): “Deze € 800 gaat echt niet het hele probleem oplossen voor veel mensen, maar helpt in elk geval wel. We willen de mensen die er recht op hebben de toeslag van € 800 zo snel mogelijk uitbetalen. Die inwoners hebben het echt keihard nodig! Dus ontvang je bijvoorbeeld een uitkering van ons, dan ontvang je deze maand (april) het bedrag op je rekening. Is dat niet zo, maar denk je er recht op te hebben, vraag het dan vanaf 1 mei zo snel mogelijk aan!”

Automatische storting voor huishoudens met minimaregeling(en)

Per huishouden ontvangen inwoners van de gemeente Drimmelen die momenteel een minimaregeling via de gemeente hebben, zoals een bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ de extra energietoeslag zonder dat ze daar iets voor hoeven te doen. Het bedrag van € 800 wordt per adres in april automatisch op de rekening gestort. Dit bedrag wordt ook niet bij het inkomen opgeteld, dus heeft verder ook geen gevolgen voor de uitkering, toeslagen etc. Die inwoners krijgen daar ook nog een brief over vanuit de gemeente.

Aanvraagmogelijkheid vanaf 1 mei

Inwoners met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm die het niet in april automatisch gestort krijgen, kunnen vanaf 1 mei 2022 per huishouden zelf een aanvraag doen voor de eenmalige energietoeslag bij de gemeente Drimmelen. Het gaat dan om een totaal inkomen van maximaal:

Voor inwoners in de leeftijd van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
- Alleenstaande € 1.244,- netto per maand (exclusief vakantiegeld)
- Samenwonende/ echtpaar /gezin € 1.777,- netto per maand (exclusief vakantiegeld)

• Voor pensioengerechtigde inwoners:
- Alleenstaande € 1.382,- netto per maand (exclusief vakantiegeld)
- Samenwonende/ echtpaar /gezin € 1.873,- netto per maand (exclusief vakantiegeld)

Aanvragen kan van 1 mei t/m 1 december 2022 via: drimmelen.nl/energietoeslag-aanvragen
Let op: deze pagina gaat op 1 mei 2022 online, eerder werkt de link nog niet.

Inwoners die zelf niet hun energiekosten hoeven te betalen, zoals bewoners van een instelling of
anderen die geen eigen contract met een energieleverancier hebben, komen niet in aanmerking voor deze toeslag. Ook jongeren onder de 21 jaar en inwoners onder de 27 jaar die studiefinanciering krijgen, zijn hiervan uitgezonderd.

Energiebelasting gaat omlaag

Voor alle huishoudens en bedrijven geldt dat zij in 2022 korting van het Rijk krijgen op hun stijgende energierekening. Kijk voor meer informatie daarover op de website van de Rijksoverheid. Wethouder Jürgen Vissers: “Daarnaast werken we in de gemeente Drimmelen en in de regio aan een structurele aanpak om energiearmoede tegen te gaan en te voorkomen, want huishoudens met een laag- en midden inkomen worden echt hard getroffen door de sterk gestegen energiekosten en daar moeten we aandacht voor hebben en blijven houden.”