Extra energietoeslag lage(re) inkomens wordt met €500 verhoogd

30 aug 2022
Het college van Drimmelen heeft besloten de extra energietoeslag voor lage(re) inkomens te verhogen van € 800 naar € 1300. Huishoudens met een inkomen tot 120% van het minimum en die voldoen aan de verdere voorwaarden komen hiervoor in aanmerking. De huidige regeling wordt hierop aangepast en voor de rechthebbende aanvragers automatisch opgehoogd naar € 1300. Het Rijk stelt daarvoor geld beschikbaar, naast de landelijke compensatie voor alle huishoudens via de energiebelastingen.

Hoe werkt het?

Iedereen in de gemeente Drimmelen die de eerdere energietoeslag van € 800 reeds ontvangen heeft of nog vóór 1 september ontvangt, krijgt in september 2022 het extra bedrag van € 500 automatisch op de rekening gestort. Bij aanvragen die na 1 september 2022 toegewezen worden, krijgt de ontvanger direct het totaalbedrag van € 1300 in plaats van de eerdere € 800. Inwoners hoeven dus zelf geen extra aanvraag te doen voor de aanvullende toeslag van € 500.

Nieuwe aanvragen

Sinds 1 mei 2022 kunnen huishoudens in de gemeente Drimmelen met een inkomen tot 120% van het minimum een aanvraag doen voor een extra energietoeslag, als tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen. Dit bedrag was €800 en is met het huidige besluit nu opgehoogd naar €1300. De voorwaarden hiervoor blijven gelijk. Bij inkomens tot 120% van het minimum* gaat het nu om een totaal inkomen van maximaal:

  • Voor inwoners in de leeftijd van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
    - Alleenstaand of alleenstaande ouder € 1.257,- netto per maand (exclusief vakantiegeld)
    - Samenwonend € 1.795,- netto per maand (exclusief vakantiegeld).
  • Voor pensioengerechtigde inwoners:
    - Alleenstaand € 1.398,- netto per maand (exclusief vakantiegeld)
    - Samenwonend € 1.893,- netto per maand (exclusief vakantiegeld)

Inwoners die zelf niet hun energiekosten hoeven te betalen, zoals bewoners van een instelling of
anderen die geen eigen contract met een energieleverancier hebben, komen niet in aanmerking voor deze toeslag. Ook jongeren onder de 21 jaar en inwoners onder de 27 jaar die studiefinanciering krijgen, zijn hiervan uitgezonderd.

Nieuwe aanvragen kunnen nog gedaan worden tot en met 31 december 2022 via:
drimmelen.nl/energietoeslag-aanvragen

* Sinds 1 juli 2022 is de bijstandsnorm iets verhoogd. Dit betekent dat voor de aanvragen ná 1 juli 2022 de inkomensgrenzen (netto per maand exclusief vakantietoeslag) om in aanmerking te kunnen komen voor de energietoeslag iets hoger zijn vastgesteld dan voorheen.