Extra geld nodig voor beter binnenklimaat basisschool De Schittering

7 mrt 2018
De gemeente heeft een voorstel uitgewerkt voor verdere verbetering van het binnenklimaat van basisschool de Schittering in Hooge Zwaluwe. Het voorstel bestaat uit het plaatsen van koelunits in de klaslokalen door de gemeente, in combinatie met de aanleg van zonnepanelen en een tropendak door het schoolbestuur en de woningstichting. Dit voorstel wordt donderdagavond 8 maart besproken in de gemeenteraadsvergadering.

Op 8 december 2016 is er een motie aangenomen door de raad. Daarin werd het college opgedragen in gesprek te gaan met schoolbestuur Stichting de Waarden en Woningstichting Woonvizier. Doel hiervan was om op zo kort mogelijke termijn inzicht te verkrijgen in de kosten voor een oplossing van de klimaatproblemen.

Er is toen door de gemeente direct al actie ondernomen, want het welzijn en de veiligheid van de kinderen en leerkrachten staat voorop. Er zijn reparaties gedaan en het bestaande klimaatsysteem is beter ingeregeld, waardoor de klachten deels zijn verminderd. Na aanvullend onderzoek en diverse gesprekken zijn de partijen het over de aanleg van extra koeling per ruimte, een tropendak met begroeiing en zonnepanelen eens geworden, om de laatste problemen op te lossen.

Voor het aanbrengen van het koelsysteem per lokaal is totaal 98.450 euro nodig. Voordat de gemeente dit geld beschikbaar stelt aan de school wil ze van de schoolbestuur wel een schriftelijke toezegging dat zij hun aandeel neemt in de klimaatverbetering en het tropendak en de zonnepanelen binnen afzienbare tijd realiseert. De school ontvangt jaarlijks geld van het Rijk voor onderhoud van hun gebouw en kan misschien ook nog extra duurzaamheidssubsidie krijgen. Bovendien levert het de school een lagere energierekening op.

Donderdagavond 8 maart neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel.